Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Lepinox Plus 1kg

Do not delete this link

Lepinox Plus 1kg

Kod towaru: P50100524

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

szt.
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Lepinox Plus - ekologiczny środek na gąsienice, motyle i ćmy

Lepinox Plus jest biologicznym środkiem ochrony roślin do zwalczania gąsienic, ćmy i motyli (Lepidoptera). Produkt ten jest produktem biologicznym, co sprawia, że nadaje się do stosowania w ramach zintegrowanej ochrony roślin. Preparat zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, przeznaczony do kontroli gąsienic motyli. Preparat został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym (nr zezwolenia ECORA-Ekol-002/2018).

 

Zastosowanie
Lepinox PLUS może być stosowany oddzielnie oraz w połączeniu z innymi preparatami. Produkt nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów i zapylaczy. Lepinox Plus może być stosowany w różnych uprawach owoców i warzyw, takich jak pomidory, papryka, bakłażan, melony, cukinia i winogrona.

 

Zalety produktu
- brak pozostałości
- brak okresu karencji
- bezpieczny dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska
- odgrywa znaczenie w przeciwdziałaniu wykształcania odporności na insektycydy
- zapewnia szybkie i widoczne rezultaty

 

Sposób działania
Preparat zawiera naturalnie występującą w glebie bakterię Bacillus thuringiensis, wytwarzającą krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Gąsienice po zainfekowaniu przez bakterię przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i czernieją.

 

Zalecenia dotyczące stosowania
Zalecane jesy przeprowadzenie oprysku drobnokroplistego, w godzinach rannych lub wieczornych, w dni pochmurne. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 3. Stosować podczas występowania najmłodszych stadiów larwalnych gąsienic (L1, L2). Po przeprowadzeniu oprysku odczekaćć od siedmiu do dziesięciu dni, przed przeprowadzeniem kolejnego zabiegu.

Można mieszać preparat z innymi środkami ochrony roślin, za wyjątkiem takich, które wykazują wysoki odczyn zasadowy lub działanie bakteriobójcze. Lepinox Plus jest dostarczany w postaci proszku do rozpylania i musi być zmieszany z wodą przed zastosowaniem. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości wody, aby pokryć całość uprawy. Upewnij się również, że nie używasz wody o wartości pH >8, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe funkcjonowanie upraw.

 

Dawkowanie
Dla zastosowania Lepinox Plus ustalono dawkę 1,0 kg/ha. Aby zapobiec powstawaniu oporności, należy przewidzieć siedmiodniową przerwę między zastosowaniem produktu, który może być podawany trzy razy na jedną uprawę. Sprawdź szczegółowe zalecenia odnośnie dawkowania znajdują się na etykiecie produktu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link