Decis Mega 50 EW 1l

Kod towaruP10000030
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Burak cukrowy
- mszyca burakowa
- pchełka burakowa, drobnica burakowa
- śmietka ćwikłanka
» Pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce
- skrzypionki
» Ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- gnatarz rzepakowiec
- chowacz brukwiaczek
» Rzepak ozimy, rzepak jary
- pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
- mszyca kapuściana

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- kwieciak jabłkowiec
- mszyca jabłoniowa
» Śliwa
- mszyce
» Porzeczka czarna
- mszyce
» Truskawka
- kwieciak malinowiec

3. Rośliny warzywne
» Pomidor uprawiany w gruncie
- stonka ziemniaczana
» Kapusta głowiasta biała
- bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

4. Rośliny ozdobne
» Róża (w gruncie)
- mszyca różano-szczeciowa
- skoczek różany

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny sadownicze
» Porzeczka czarna
- zwójka różóweczka
» Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka
- mszyce, zwójka różóweczka
» Aronia
- mszyce
- omacnica jarzębianka
» Malina, jeżyna
- mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
» Truskawka
- mszyce
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmieniki
» Śliwa
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
» Wiśnia, czereśnia
- mszyce
- nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

2. Rośliny warzywne
» Kapusta głowiasta biała
- mszyce
» Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
- mszyce
» Marchew
- połyśnica marchwianka
- mszyce
» Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona
- mszyce
- strąkowiec grochowy
» Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
- mszyce
» Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
- śmietka cebulanka
- wciornastki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
9/2012030.04.202530.04.2026

Decis Mega 50 EW 1l

Kod towaruP10000030
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Burak cukrowy
- mszyca burakowa
- pchełka burakowa, drobnica burakowa
- śmietka ćwikłanka
» Pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce
- skrzypionki
» Ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- gnatarz rzepakowiec
- chowacz brukwiaczek
» Rzepak ozimy, rzepak jary
- pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
- mszyca kapuściana

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- kwieciak jabłkowiec
- mszyca jabłoniowa
» Śliwa
- mszyce
» Porzeczka czarna
- mszyce
» Truskawka
- kwieciak malinowiec

3. Rośliny warzywne
» Pomidor uprawiany w gruncie
- stonka ziemniaczana
» Kapusta głowiasta biała
- bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

4. Rośliny ozdobne
» Róża (w gruncie)
- mszyca różano-szczeciowa
- skoczek różany

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny sadownicze
» Porzeczka czarna
- zwójka różóweczka
» Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka
- mszyce, zwójka różóweczka
» Aronia
- mszyce
- omacnica jarzębianka
» Malina, jeżyna
- mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
» Truskawka
- mszyce
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmieniki
» Śliwa
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
» Wiśnia, czereśnia
- mszyce
- nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

2. Rośliny warzywne
» Kapusta głowiasta biała
- mszyce
» Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
- mszyce
» Marchew
- połyśnica marchwianka
- mszyce
» Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona
- mszyce
- strąkowiec grochowy
» Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
- mszyce
» Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
- śmietka cebulanka
- wciornastki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
9/2012030.04.202530.04.2026