Benevia 100 OD 1l

Kod towaruP20020287
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Benevia 100 OD jest insektycydem o szerokim spektrum działania, do zwalczania m.in. muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) w uprawach truskawki.
Preparat jest dostępny w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Wywołuje paraliż owadów w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

Substancja czynna:
cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 100 g/l (10,26%)
Substancja ta należy do grupy IRAC 28.

Zakres stosowania
» Ziemniak: stonka ziemniaczana
» Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek: wciornastki
» Marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy: połyśnica marchwianka
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska: piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
» Truskawka: kwieciak malinowiec

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach maołobszarowych
» Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek: śmietka cebulanka, miniarka porówka
» Pietruszka, pasternak, seler korzeniowy: światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska: światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
» Truskawka: muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), światłówka naziemnica


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-144/2018014.03.202814.03.2029

Benevia 100 OD 1l

Kod towaruP20020287
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Benevia 100 OD jest insektycydem o szerokim spektrum działania, do zwalczania m.in. muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) w uprawach truskawki.
Preparat jest dostępny w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Wywołuje paraliż owadów w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

Substancja czynna:
cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 100 g/l (10,26%)
Substancja ta należy do grupy IRAC 28.

Zakres stosowania
» Ziemniak: stonka ziemniaczana
» Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek: wciornastki
» Marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy: połyśnica marchwianka
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska: piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
» Truskawka: kwieciak malinowiec

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach maołobszarowych
» Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek: śmietka cebulanka, miniarka porówka
» Pietruszka, pasternak, seler korzeniowy: światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska: światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
» Truskawka: muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), światłówka naziemnica


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-144/2018014.03.202814.03.2029