Indywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktówProgram lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Menno Florades 200L

Do not delete this link

Menno Florades 200L

Kod towaru: 181310463

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

beczka
paleta = 2 beczka
beczka = 200 litr
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Menno Florades jest przeznaczony do dezynfekcji w ogrodnictwie, chroniący przed bakteriami, grzybami, wirusami i wiroidami. Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu wirusa ToBRFV. Fakt ten został udowodniony podczas badań przeprowadzonych w październiku 2019.

Charakterystyka preparatu
Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Sposób działania: kontaktowy
Sposób aplikacji: pianowanie, polewanie, zanurzanie, szczotkowanie

Zalety Menno Florades:
» Jedyny zarejestrowany w Europie środek ochrony roślin przeznaczony do dezynfekcji
» Likwiduje bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy
» Zwalcza nawet formy przetrwalnikowe
» Stabilny roztwór
» Długotrwałe działanie
» Możliwość pomiaru skuteczności
» Nieszkodliwy dla elementów konstrukcji
» Bezwonny
» Przyjazny dla środowiska
» Długi okres ważności

» Dowiedz się więcej o zakresie stosowania Menno Florades

» Wykaz patogentów roślinnych zwalczanych za pomocą Menno Florades

Opakowania:
MENNO® Florades jest dostępny w opakowaniach o pojemności 10, 200 i 1000 litrów.

Historia kwasu benzoesowego:
Kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów (Np. w dżemach, piwie, sosach deserowych, sokach owocowych, maśle orzechowym, syropach, musztardzie, majonezie itp. Kwas benzoesowy wchodzi również w skład niektórych kosmetyków.

Zarządzanie higieną
Dezynfekcja odgrywa bardzo ważną rolę w każdym systemie uprawy. Ze względu na fakt, że zarejestrowanych jest coraz mniej środków ochrony roślin do stosowania interwencyjnego, konieczne jest poszukiwanie innych metod utrzymania patogenów z dala od uprawy. Poza samym utrzymywaniem czystości, ważne jest także bezpieczeństwo żywności, certyfikaty i odpowiedzialność za produkowany materiał. Ponieważ MENNO® Florades to preparat wielozadaniowy, spełnia on wszystkie wymagania w zakresie zarządzania higieną.
MENNO® Florades zapewnia skuteczną dezynfekcję:
» pustych szklarni i magazynów
» betonowych podłóg
» stołów uprawowych
» systemów nawadniania i nawożenia (wewn. i zewn.)
» pojemników na rośliny
» doniczek, tac, kuwet wysiewnych i skrzynek
» narzędzi i noży
» obuwia
» rękawic
» wózków transportowych i do zbioru (łącznie z kółkami)
» maszyn
» w produkcji sadzonek wolnych od wirusów
» obuwia (stacje higieniczne & maty dezynfekcyjne)
» mat podsiąkowych
» systemów nawadniających (zewnętrznie).

Rejestracja
MENNO® Florades jest środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Europie do zwalczania bakterii, grzybów (łącznie z formami przetrwalnikowymi), wirusów i wiroidów. Substancją aktywną jest kwas benzoesowy.
Poza przydatnością i skutecznością, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny.

Dawki
Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki w kombinacji z czasem działania.
Zakładając, że dezynfekowana powierzchnia została wcześniej dokładnie umyta, zalecane stężenie to 2-4%.

Czas działania
Dawka oraz czas ekspozycji są nierozerwalnie połączone. Im wyższe stężenie, tym krótszy jest wymagany czas działania. Stężenie maksymalne 4% zalecane jest w przypadku najodporniejszych patogenów na czas maksimum 1 godziny. Niektóre grzyby zostają zabite już w ciągu kilku minut, jednak ze względu na bardziej odporne patogeny zalecany jest dłuższy czas ekspozycji. Ponieważ dezynfekcja nie jest selektywna, jej celem musi być efektywne zwalczenie wszystkich patogenów. Dlatego zawsze zalecamy najdłuższy możliwy czas kontaktu. Im dłużej dezynfekowana powierzchnia zostanie mokra, tym lepiej zostaną zwalczone patogeny. Dłuższy czas jest szczególnie potrzebny do inaktywacji form przetrwalnikowych grzybów i wirusów. Zarodniki przetrwalnikowe grzybów, zwłaszcza w formie generatywnej, są bardzo trudne do unieszkodliwienia. Mogą przez dziesiątki lat przebywać w stanie spoczynku, następnie uaktywnić się w korzystnych warunkach i wytworzyć ognisko chorobowe.
MENNO® Florades może być stosowany w postaci piany. Dzięki temu możliwy jest znacznie dłuższy czas działania na patogeny oraz dobra kontrola wizualna dezynfekowanych powierzchni.

Stabilność
Stabilność samego preparatu MENNO® Florades, jak i roztworu, jest jedną  z jego ważniejszych cech charakterystycznych. Kwas benzoesowy - w przeciwieństwie do wielu innych preparatów do dezynfekcji - jest bardzo stabilny, co zapewnia jego długie działanie. Dzięki temu MENNO® Florades jest bardzo skuteczny w zwalczaniu form przetrwalnikowych, co zostało potwierdzone w wielu projektach badawczych. W przypadku stosowania wyższego stężenia skraca się czas zwalczania patogenów.

Ilość wody
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w czasie aplikacji preparatów do dezynfekcji.
Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe): 0,2 l/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
» puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Pomiar skuteczności
Skuteczność preparatu jest łatwa do sprawdzenia przez pomiar wartości pH roztworu. Roztwór jest aktywny przy pH wynoszącym 3,0-4,5. Pomiar można wykonać przy pomocy papierka lakmusowego lub pH-metru. Wartość pH automatycznie osiąga odpowiedni poziom podczas przygotowania roztworu (w zależności od jakości użytej wody). Jeśli pH roztworu jest wyższe niż 4,5 (np. podczas wielokrotnego używania) można je obniżyć, dodając MENNO® Florades. Jeśli roztwór zostanie zanieczyszczony większą ilością cząstek organicznych, zaleca się sporządzenie świeżego roztworu.

Ochrona w czasie pracy
Ponieważ MENNO® Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Mieszanie w zbiorniku
MENNO® Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu MENNO® Florades.

Ostrzeżenie
Po zastosowaniu MENNO® Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.

Badania a MENNO® Florades
MENNO® Florades posiada udowodnioną wieloma badaniami skuteczność w zwalczaniu chorobotwórczych bakterii, grzybów, wirusów i wiroidów. W wielu przypadkach grzyby wytwarzają formy przetrwalnikowe  generatywne oraz wegetatywne. Formy wegetatywne są relatywnie łatwe do zwalczenia.  MENNO® Florades zwalcza jednak również formy generatywne, dzięki swej stabilności umożliwiającej dłuższy czas kontaktu. Efektywność MENNO® Florades w odniesieniu do wirusów jest szczególnie cenna, ponieważ zwalcza zarówno wirusy bez osłonki jak i z osłonką lipidową.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link

Potrzebujesz porady?

Zadzwoń do jednego z naszych oddziałów:

Poznań 61 872 61 51
Warszawa 22 721 58 04
Tychy 32 326 20 60

Godziny pracy

Newsletter

Czy chcesz być informowany na bieżąco i otrzymywać comiesięczne informacje o nowościach oraz korzystać z naszych promocji?
Bądź z nami na social media
Facebook Twitter Linkedin YouTube
Masz pytanie? Zadzwoń:
Warszawa: 22 721 58 04
Tychy: 32 326 20 60
Poznań: 61 872 61 51