Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Huwa San TR50 5kg

Do not delete this link

Huwa San TR50 5kg

Kod towaru: P20030571

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

pojemnik
karton = 4 szt.
pojemnik
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Huwa-San TR-50 to unikalny stabilizowany nadtlenek wodoru, który wyróżnia się doskonałą stabilnością i wydajnością działania. Huwa-San to idealny produkt do wydajnego czyszczenia węży kroplujących i innych części systemu nawadniającego. Huwa-San, w przeciwieństwie do innych produktów, nie zawiera substancji szkodliwych i jest bezwonny, bezbarwny i nie powoduje korozji w prawidłowej dawce. Huwa-San jest sprawdzony w usuwaniu biofilmu i zapobieganiu zatykaniu się kapilar.

Zalety produktu:
» zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
» brak szkodliwych substancji
» biodegradowalny
» zapobieganie występowaniu glonów
» bezwonny i bezbarwny
» nie powoduje korozji

Czym różni się Huwa-San od zwykłego nadtlenku wodoru?

Zastosowanie w ogrodnictwie
1) Dezynfekcja wody do nawadniania w produkcji roślinnej. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji wody do nawadniania (systemy nawadniające) oraz w celu zapobiegania tworzeniu się biofilmu w wężach i kroplownikach. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Zalecana dawka: od 20 do 200 ml/m3 wody do nawadniania, w zależności od rodzaju systemu i instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą w celu uzyskania porady dotyczącej dawkowania.

2) Usuwanie biofilmu i dezynfekcja podczas zmiany uprawy. Podczas zmiany uprawy Huwa-San może być używany do usuwania kamienia organicznego i biofilmu w systemach nawadniających (rurociągi, zbiorniki, silosy). Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy napełnić system nawadniania na przynajmniej 12 godzin 0,5% roztworem Huwa-Sanu (5 l na 1000 l wody), a następnie wypłukać, otwierając linie na końcu instalacji.

Pomiar aktywności
Roztwór Huwa-San można łatwo zmierzyć za pomocą pasków testowych. Wystarczy zanurzyć pasek w roztworze na ok. 1 s, a następnie strząsnąć nadmiar płynu i po ok. 5 sekundach można dokonać odczytu.

Dawkowanie Huwa-San
Dawkowanie preparatu najlepiej przeprowadzać za pomocą pompy impulsowej w zbiorniku mieszającym lub w rurze instalacji doprowadzającej wodę do szklarni (jeśli nie ma zbiornika mieszającego). Przy stosowaniu codziennym zaleca się dodanie Huwa-San zanim woda dostanie się do zbiornika mieszającego. Wybierz odpowiednią pompę, która jest odporna na nadtlenek wodoru i posiada samowentylującą się głowicę. Dzięki paskom testowym można sprawdzić stężenie preparatu w poszczególnych punktach instalacji.

Zalecane dawki
- System kroplujący: 20-60 ml/m3 (w zależności od gatunku rośliny i terminu uprawy)
- Zraszacze grubokropliste: 60-80 ml/m3
- Nawadnianie z recyrkulacją pożywki: 40-60 ml/m3
- Uprawy hydroponiczne: 20-40 ml/m3
- Zbiornik na wodę: 100-200+ ml/m3

Warunki przechowywania
Przechowywać w zamkniętych, czystych pomieszczeniach wyposażonych w posadzkę betonową. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać ze środkami zasadowymi ani palnymi.

» Jak czyścić instalację nawadniającą?

Kupując ten produkt równocześnie oświadczam, że towary zakupione w Royal Brinkman sp. z.o.o wykorzystuję do celów produkcji ogrodniczej.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link