Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Huwa San TR 50 CAN 25 kg

Do not delete this link Do not delete this link

Huwa San TR 50 CAN 25 kg

Kod towaru: 150114005

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

pojemnik
pojemnik = 25 kilogram
pojemnik = 20,83 litr
paleta = 32 pojemnik
pojemnik
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Huwa-San TR-50 to unikalny stabilizowany nadtlenek wodoru, który wyróżnia się doskonałą stabilnością i wydajnością działania. Huwa-San to idealny produkt do wydajnego czyszczenia węży kroplujących i innych części systemu nawadniającego. Huwa-San, w przeciwieństwie do innych produktów, nie zawiera substancji szkodliwych i jest bezwonny, bezbarwny i nie powoduje korozji w prawidłowej dawce. Huwa-San jest sprawdzony w usuwaniu biofilmu i zapobieganiu zatykaniu się kapilar.

Zalety produktu:

» zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
» brak szkodliwych substancji
» biodegradowalny
» zapobieganie występowaniu glonów
» bezwonny i bezbarwny
» nie powoduje korozji

Huwa San zastosowanie

1) Dezynfekcja wody do nawadniania w produkcji roślinnej. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji wody do nawadniania (systemy nawadniające) oraz w celu zapobiegania tworzeniu się biofilmu w wężach i kroplownikach. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Zalecana dawka: od 20 do 200 ml/m3 wody do nawadniania, w zależności od rodzaju systemu i instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą w celu uzyskania porady dotyczącej dawkowania.

2) Usuwanie biofilmu i dezynfekcja podczas zmiany uprawy. Podczas zmiany uprawy Huwa-San może być używany do usuwania kamienia organicznego i biofilmu w systemach nawadniających (rurociągi, zbiorniki, silosy). Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy napełnić system nawadniania 0,5% roztworem Huwa-Sanu (5L na 1000L wody), wymagane jest płukanie systemu po zabiegu przez co najmniej 12 godzin.

Pomiar aktywności

Roztwór Huwa-San można łatwo zmierzyć za pomocą pasków testowych. Wystarczy zanurzyć pasek w roztworze na ok. 1 s, a następnie strząsnąć nadmiar płynu i po ok. 5 sekundach można dokonać odczytu.

Dawkowanie Huwa-San

Dawkowanie preparatu najlepiej przeprowadzać za pomocą pompy impulsowej w zbiorniku mieszającym lub w rurze instalacji doprowadzającej wodę do szklarni (jeśli nie ma zbiornika mieszającego). Przy stosowaniu codziennym zaleca się dodanie Huwa-San zanim woda dostanie się do zbiornika mieszającego. Wybierz odpowiednią pompę, która jest odporna na nadtlenek wodoru i posiada samowentylującą się głowicę. Dzięki paskom testowym można sprawdzić stężenie preparatu w poszczególnych punktach instalacji.

Zalecane dawki

- System kroplujący: 20-60 ml/m3 (w zależności od gatunku rośliny i terminu uprawy)
- Zraszacze grubokropliste: 60-80 ml/m3
- Nawadnianie z recyrkulacją pożywki: 40-60 ml/m3
- Uprawy hydroponiczne: 20-40 ml/m3
- Zbiornik na wodę: 100-200+ ml/m3

Warunki przechowywania

howywać w zamkniętych, czystych pomieszczeniach wyposażonych w posadzkę betonową. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać ze środkami zasadowymi ani palnymi.

» Jak czyścić instalację nawadniającą? Kupując ten produkt równocześnie oświadczam, że towary zakupione w Royal Brinkman sp. z.o.o wykorzystuję do celów produkcji ogrodniczej.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link