Jak kalibrować wagę cyfrową?

W przypadku częstego użytkowania, w wadze cyfrowej może z czasem wystąpić błąd pomiaru. Oznacza to, że podczas ważenia nie jest podawana prawidłowa waga. Błąd pomiaru można określić poprzez kalibrację wagi. Tutaj można porównać wynik pomiaru podczas kalibracji z międzynarodową wartością wzorcową. Ale jak właściwie działa kalibracja wagi cyfrowej? W tym artykule nasz specjalista udziela wyjaśnień.

Waga cyfrowa
Royal Brinkman
29 grudnia 2021
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Testować czy nie?

Przed rozpoczęciem kalibracji wagi należy sprawdzić, czy została ona skontrolowana. W takim przypadku nie jest możliwe samodzielne przeprowadzenie kalibracji wagi (nie jest to również możliwe; podczas kontroli mechanik blokuje funkcję kalibracji). Sprawdzoną wagę można rozpoznać po jej pieczęci. Oczywiście kontrolowane urządzenie może być skalibrowane przez osoby, które są do tego upoważnione.

Przygotowania

Przed skalibrowaniem wagi cyfrowej należy dokonać następujących przygotowań:
 • Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
 • Umieścić skalę na stałej powierzchni.
 • Upewnij się, że waga jest wypoziomowana i nie chwieje się.
 • Sprawdź, czy platforma wagowa jest prosta i prawidłowo ustawiona.

Kalibracja wagi cyfrowej

Metody kalibracji mogą różnić się w zależności od modelu. Częstotliwość, z jaką należy kalibrować wagę cyfrową, zależy w dużej mierze od tego, jak intensywnie jest ona używana i jak obsługiwane jest urządzenie. Można jednak ogólnie powiedzieć, że wagę cyfrową należy kalibrować co 3 miesiące do codziennego użytku.

Różnica między kalibracją a wzorcowaniem

Terminy "kalibracja" i "wzorcowanie" są często używane zamiennie, ale to nie jest to samo. Podczas kalibracji określa się, w jakim stopniu skala odbiega od normy. Robisz to sam i nie ma żadnych konsekwencji: określasz tylko dokładność przyrządu pomiarowego. Wzorcowanie może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego mechanika. Wiążą się z tym jednak pewne konsekwencje: jeśli waga zostanie odrzucona, może być ponownie użyta dopiero po jej wyregulowaniu przez mechanika.

Kiedy i dlaczego odrzucić wagę?

 • Kiedy producent wprowadza na rynek wagę cyfrową, która ma być używana do celów komercyjnych, musi ona najpierw zostać przetestowana przez oficjalny organ. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, wydawany jest certyfikat badania. Oznacza to, że od tego momentu waga może być kontrolowana przez producenta.
 • Warto ustalić przed zakupem wagi, czy musi być ona kontrolowana, bo kontrola retrospektywna wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kontrola kalibracji jest obowiązkowa, jeśli waga ma być używana do celów komercyjnych (jeśli ma być używana wewnętrznie do celów kontrolnych, nie jest to obowiązkowe). Właściciel wagi jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia oraz za notatki/plomby kontrolne, które znajdują się na kontrolowanej wadze.
 • Należy pamiętać, że waga z certyfikatem kalibracji, ale bez kontroli, nie może być używana do celów komercyjnych.

Kalibracja na własne ryzyko

Kalibracja wagi cyfrowej jest zawsze na własne ryzyko. Jeśli wolisz, aby została ona sprawdzona przez certyfikowaną stronę, skontaktuj się z producentem.

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Jak kalibrować wagę cyfrową?

W przypadku częstego użytkowania, w wadze cyfrowej może z czasem wystąpić błąd pomiaru. Oznacza to, że podczas ważenia nie jest podawana prawidłowa waga. Błąd pomiaru można określić poprzez kalibrację wagi. Tutaj można porównać wynik pomiaru podczas kalibracji z międzynarodową wartością wzorcową. Ale jak właściwie działa kalibracja wagi cyfrowej? W tym artykule nasz specjalista udziela wyjaśnień.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Royal Brinkman
Royal Brinkman
29 grudnia 2021
Udostępnij artykuł
Waga cyfrowa
W poniższym artykule:

Testować czy nie?

Przed rozpoczęciem kalibracji wagi należy sprawdzić, czy została ona skontrolowana. W takim przypadku nie jest możliwe samodzielne przeprowadzenie kalibracji wagi (nie jest to również możliwe; podczas kontroli mechanik blokuje funkcję kalibracji). Sprawdzoną wagę można rozpoznać po jej pieczęci. Oczywiście kontrolowane urządzenie może być skalibrowane przez osoby, które są do tego upoważnione.

Przygotowania

Przed skalibrowaniem wagi cyfrowej należy dokonać następujących przygotowań:
 • Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
 • Umieścić skalę na stałej powierzchni.
 • Upewnij się, że waga jest wypoziomowana i nie chwieje się.
 • Sprawdź, czy platforma wagowa jest prosta i prawidłowo ustawiona.

Kalibracja wagi cyfrowej

Metody kalibracji mogą różnić się w zależności od modelu. Częstotliwość, z jaką należy kalibrować wagę cyfrową, zależy w dużej mierze od tego, jak intensywnie jest ona używana i jak obsługiwane jest urządzenie. Można jednak ogólnie powiedzieć, że wagę cyfrową należy kalibrować co 3 miesiące do codziennego użytku.

Różnica między kalibracją a wzorcowaniem

Terminy "kalibracja" i "wzorcowanie" są często używane zamiennie, ale to nie jest to samo. Podczas kalibracji określa się, w jakim stopniu skala odbiega od normy. Robisz to sam i nie ma żadnych konsekwencji: określasz tylko dokładność przyrządu pomiarowego. Wzorcowanie może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego mechanika. Wiążą się z tym jednak pewne konsekwencje: jeśli waga zostanie odrzucona, może być ponownie użyta dopiero po jej wyregulowaniu przez mechanika.

Kiedy i dlaczego odrzucić wagę?

 • Kiedy producent wprowadza na rynek wagę cyfrową, która ma być używana do celów komercyjnych, musi ona najpierw zostać przetestowana przez oficjalny organ. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, wydawany jest certyfikat badania. Oznacza to, że od tego momentu waga może być kontrolowana przez producenta.
 • Warto ustalić przed zakupem wagi, czy musi być ona kontrolowana, bo kontrola retrospektywna wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kontrola kalibracji jest obowiązkowa, jeśli waga ma być używana do celów komercyjnych (jeśli ma być używana wewnętrznie do celów kontrolnych, nie jest to obowiązkowe). Właściciel wagi jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia oraz za notatki/plomby kontrolne, które znajdują się na kontrolowanej wadze.
 • Należy pamiętać, że waga z certyfikatem kalibracji, ale bez kontroli, nie może być używana do celów komercyjnych.

Kalibracja na własne ryzyko

Kalibracja wagi cyfrowej jest zawsze na własne ryzyko. Jeśli wolisz, aby została ona sprawdzona przez certyfikowaną stronę, skontaktuj się z producentem.

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jak kalibrować miernik CO2?
Poziom CO2 można mierzyć za pomocą miernika CO2. W przypadku dłuższego użytkowania miernika CO2 może pojawić się błąd pomiaru. Taki błąd można określić poprzez kalibrację miernika CO2. Wynik pomiaru porównuje się z międzynarodową wartością standardową. 
Jak skalibrować miernik EC?
Za pomocą EC-metru można zmierzyć stężenie całkowitych rozpuszczalnych soli w cieczy. Sprawia to, że EC-metr jest ważnym narzędziem do sprawdzania i dostosowywania strategii i harmonogramu nawożenia. 
Jak kalibrować pH-metr? 
Za pomocą pH-metru można określić pH roztworu. W ogrodnictwie pH-metr służy głównie do pomiaru pH roztworu nawozu. Bardzo ważne jest, aby pH-metr wskazywał właściwą wartość, ponieważ pH ma wpływ na stopień wchłaniania nawozu przez rośliny.