Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Jak czyścić opryskiwacz?

Spuitwagen reinigen
 Ostatnia aktualizacja:19-08-2021

Po zakończeniu oprysku należy dokładnie wyczyścić używany opryskiwacz, aby był gotowy do następnego użycia. Jeśli tego nie zrobisz, istnieje szansa, że pozostałości środków ochrony roślin następnym razem trafią tam, gdzie nie są pożądane, powodując szkody w uprawach. Krótko mówiąc: po użyciu zawsze należy wyczyścić wózek do oprysków! Nasi specjaliści wyjaśniają, w jaki sposób najlepiej to zrobić.

Znaczenie czyszczenia wózka do oprysków

Czyszczenie wózka do oprysków ma wiele zalet. Po pierwsze, ważne jest, aby był "gotowy do użycia", ale także do jego prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednia konserwacja zapobiega wytrącaniu się osadu z roztworu cieczy roboczej, w zbiorniku, rurach i dyszach. Zapobiega również szkodom spowodowanym niepożądanym wprowadzeniem resztek środka ochrony roślin do uprawy.

Usuwanie resztek cieczy

Zbiornik wózka do oprysków zawsze posiada pochyłe dno, które pozwala pompie na usunięcie całej cieczy roboczej (oczywiście w obiegu zamkniętym!). Jeśli jednak po wykonaniu oprysku pozostała zbyt duża ilość cieczy roboczej, a w zbiorniku wózka opryskowego osadziły się resztki, należy opróżnić zbiornik. Odbywa się to poprzez rozcieńczanie resztek wodą i opryskanie roślin (zawsze robić to w innym miejscu). Resztki cieczy roboczej można również oczyścić, przepuszczając je wraz z wodą resztkową przez instalację oczyszczania wody, dzięki czemu można je wykorzystać ponownie. Ciecz robocza nie może być nigdy odprowadzona do wód powierzchniowych, ani do kanalizacji!

Czyszczenie zewnętrznej części wózka do oprysków

Zewnętrzne czyszczenie wózka do oprysków wymaga niewiele wody i czasu. Za pomocą pistoletu natryskowego lub myjki wysokociśnieniowej podłączonej do źródła czystej wody, można czyścić zewnętrzną część wózka natryskowego. Można również zdecydować się na użycie wodnego roztworu środka czyszczącego Primaclean. Wózek należy czyścić w dobrze przemyślanym miejscu i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczonej cieczy do kanalizacji, środowiska lub wód powierzchniowych.


Czyszczenie wnętrza

Napełniając zbiornik czystą wodą, można przepłukać zbiornik, pompy, rury i dysze, a tym samym oczyścić wózek do oprysków wewnątrz. Również do tego celu najlepiej jest użyć pistoletu natryskowego, który rozpyla czystą wodę pod wysokim ciśnieniem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przepompować Primaclean przez zbiornik, w obiegu zamkniętym. Należy przestrzegać następującej procedury:

  1. Najpierw przepłukać wózek wodą.
  2. Następnie napełnij ponownie zbiornik wodą na co najmniej 10-20% pojemności zbiornika.
  3. Następnie dodać Primaclean i pompować mieszankę przez około 15 minut. Potem opróżnij zbiornik.


Zbieranie wody do płukania

Wodę po płukaniu należy zebrać i zutylizować, zarówno tą z czyszczenia części zewnętrznej wózka, jak i wewnętrznej.


Konserwacja zimowa
  1. Pod koniec sezonu należy oczyścić sprzęt wewnątrz i na zewnątrz wodą.
  2. Następnie napełnij zbiornik wodą na co najmniej 10-20% pojemności zbiornika.
  3. Następnie dodać Primaclean i pompować roztwór przez 15 minut.
  4. Zostawić roztwór w zbiorniku na noc, a następnie opróżnić zbiornik.
  5. Sprzęt czyścić zewnętrznie wodnym roztworem Primacleanu. Nie należy spłukiwać wewnątrz i na zewnątrz wodą, ponieważ Primaclean nakłada warstwę ochronną, która chroni przed korozją.

Dawkowanie

Czyszczenie standardowe

Konserwacja zimowa

Czyszczenie strony wewnętrznej

100 g/100 l wody

200 g/100 l wody

Czyszczenie strony zewnętrznej: ręczne

25 g/10 l wody

50 g/10 l wody

Czyszczenie strony zewnętrznej: myjka wysokociśnieniowa

50 g/10 l wody

50 g/10 l wody


Uważajcie:
Nie spłukiwać wodą podczas konserwacji zimowej, ponieważ Primaclean tworzy warstwę ochronną, która zapobiega korozji!Środki ochrony osobistej

Podczas czyszczenia wózka natryskowego należy zawsze stosować środki ochrony osobistej.

Do not delete this link