Jak zwiększyć ilość CO2 w szklarni?

Woda i CO2 to substancje odżywcze, najbardziej potrzebne roślinie. Z tego powodu producenci podają swoim roślinom dodatkowy CO2. Gaz ten jest obecny w atmosferze, ale w ilości, która nie zaspokaja potrzeb rośliny. Ilość CO2 w atmosferze wynosi mianowicie średnio 400 ppm, ale w gospodarstwach szklarniowych, by zapewnić roślinom optymalny wzrost, potrzebne są wyższe wartości CO2. Dodatkowe zwiększenie ilości CO2 w szklarni jest wtedy jedyną opcją. Można doprowadzić do tego na różne sposoby. W niniejszym artykule nasz specjalista przedstawi pokrótce istniejące możliwości.

Zwiększanie ilości CO2 w szklarni
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager |
9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

CO2 za pośrednictwem kogeneracji

Najczęściej spotykanym sposobem zwiększenia ilości CO2 w szklarni jest wykorzystanie spalin. Spaliny zawierają znaczną ilość CO2, ale również szkodliwe gazy NOx i eten. W celu właściwego oczyszczenia spalin dochodzi do reakcji pomiędzy szkodliwymi gazami i mocznikiem. W wyniku tego szkodliwe gazy ulegają spaleniu. 

Uwaga: nieczystości w moczniku mogą doprowadzić do tego, że dojdzie do zużycia oczyszczacza gazów spalinowych i mimo wszystko szkodliwe gazy dostaną się do rośliny. Zawsze należy regularnie kontrolować oczyszczacz gazów spalinowych i w odpowiednim czasie przeprowadzać jego konserwację.

Dodawanie CO2 ze zbiornika magazynowego

CO2 może być dostarczany jako gotowy produkt. Jeżeli wykorzystana ma zostać taka możliwość, to musi istnieć zbiornik magazynowy. Cysterna może napełnić zbiornik magazynowy czystym CO2, który pochodzi z fabryki amoniaku.  

Pomiar CO2

Dla właściwego dozowania CO2 bardzo ważny jest pomiar zawartości CO2 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szklarni, dokonywany przy użyciu miernika CO2. Wtedy, kiedy jest to potrzebne, można doprowadzić do zmian wartości. Miernik CO2 zawsze musi być właściwie skalibrowany. Im dłużej miernik CO2 pozostaje w użyciu, tym bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do błędu w pomiarze, w wyniku czego zmierzone zostaną nieodpowiednie wartości.

Czysty CO2 

Warunkiem dodania CO2 w szklarni, jest jego czystość. Jeżeli dojdzie do zbyt wysokiego stężenia innych gazów, wzrost uprawy zostanie zahamowany. Ryzyko wzrasta, gdy okna są rzadziej otwierane. Gazami, które mogą spowodować największe szkody, są wcześniej wspomniane gazy NOx i eten. Mogą one doprowadzić do strat w produkcji i jakości wielkości od 10 do aż 20%.

Gazy te trafiają do szklarni nie tylko poprzez dodawanie CO2, ale na przykład również w wyniku korzystania w szklarni z maszyn z silnikiem spalinowym i spalin z ciężarówek, które są rozładowywane i ładowane w przedsiębiorstwie. Z tego powodu należy pamiętać, by na terenie przedsiębiorstwa niepotrzebnie nie pracował żaden silnik.

Monitorowanie jakości powietrza 

Jeżeli w szklarni dodawany jest CO2, bardzo ważne jest monitorowanie jakości powietrza. W ten sposób w odpowiednim czasie możliwe jest podjęcie środków, by w powietrzu szklarni nie doszło do zbyt wysokiego stężenia NOx i etenu. Dla wszystkich upraw granica ryzyka wynosi dla NOx 40 ppb, a dla etenu 11 ppb. Wartości te zostały ustalone przy stałym narażeniu na działanie tych gazów.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Jak zwiększyć ilość CO2 w szklarni?

Woda i CO2 to substancje odżywcze, najbardziej potrzebne roślinie. Z tego powodu producenci podają swoim roślinom dodatkowy CO2. Gaz ten jest obecny w atmosferze, ale w ilości, która nie zaspokaja potrzeb rośliny. Ilość CO2 w atmosferze wynosi mianowicie średnio 400 ppm, ale w gospodarstwach szklarniowych, by zapewnić roślinom optymalny wzrost, potrzebne są wyższe wartości CO2. Dodatkowe zwiększenie ilości CO2 w szklarni jest wtedy jedyną opcją. Można doprowadzić do tego na różne sposoby. W niniejszym artykule nasz specjalista przedstawi pokrótce istniejące możliwości.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł
Zwiększanie ilości CO2 w szklarni
W poniższym artykule:

CO2 za pośrednictwem kogeneracji

Najczęściej spotykanym sposobem zwiększenia ilości CO2 w szklarni jest wykorzystanie spalin. Spaliny zawierają znaczną ilość CO2, ale również szkodliwe gazy NOx i eten. W celu właściwego oczyszczenia spalin dochodzi do reakcji pomiędzy szkodliwymi gazami i mocznikiem. W wyniku tego szkodliwe gazy ulegają spaleniu. 

Uwaga: nieczystości w moczniku mogą doprowadzić do tego, że dojdzie do zużycia oczyszczacza gazów spalinowych i mimo wszystko szkodliwe gazy dostaną się do rośliny. Zawsze należy regularnie kontrolować oczyszczacz gazów spalinowych i w odpowiednim czasie przeprowadzać jego konserwację.

Dodawanie CO2 ze zbiornika magazynowego

CO2 może być dostarczany jako gotowy produkt. Jeżeli wykorzystana ma zostać taka możliwość, to musi istnieć zbiornik magazynowy. Cysterna może napełnić zbiornik magazynowy czystym CO2, który pochodzi z fabryki amoniaku.  

Pomiar CO2

Dla właściwego dozowania CO2 bardzo ważny jest pomiar zawartości CO2 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szklarni, dokonywany przy użyciu miernika CO2. Wtedy, kiedy jest to potrzebne, można doprowadzić do zmian wartości. Miernik CO2 zawsze musi być właściwie skalibrowany. Im dłużej miernik CO2 pozostaje w użyciu, tym bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do błędu w pomiarze, w wyniku czego zmierzone zostaną nieodpowiednie wartości.

Czysty CO2 

Warunkiem dodania CO2 w szklarni, jest jego czystość. Jeżeli dojdzie do zbyt wysokiego stężenia innych gazów, wzrost uprawy zostanie zahamowany. Ryzyko wzrasta, gdy okna są rzadziej otwierane. Gazami, które mogą spowodować największe szkody, są wcześniej wspomniane gazy NOx i eten. Mogą one doprowadzić do strat w produkcji i jakości wielkości od 10 do aż 20%.

Gazy te trafiają do szklarni nie tylko poprzez dodawanie CO2, ale na przykład również w wyniku korzystania w szklarni z maszyn z silnikiem spalinowym i spalin z ciężarówek, które są rozładowywane i ładowane w przedsiębiorstwie. Z tego powodu należy pamiętać, by na terenie przedsiębiorstwa niepotrzebnie nie pracował żaden silnik.

Monitorowanie jakości powietrza 

Jeżeli w szklarni dodawany jest CO2, bardzo ważne jest monitorowanie jakości powietrza. W ten sposób w odpowiednim czasie możliwe jest podjęcie środków, by w powietrzu szklarni nie doszło do zbyt wysokiego stężenia NOx i etenu. Dla wszystkich upraw granica ryzyka wynosi dla NOx 40 ppb, a dla etenu 11 ppb. Wartości te zostały ustalone przy stałym narażeniu na działanie tych gazów.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jak kontrolować wilgotność i temperaturę w szklarni?
Wilgotność i temperatura to dwa najważniejsze czynniki klimatyczne w szklarni. Gdy ich poziom jest zbyt wysoki lub zbyt niski, uprawa narażona jest na  szereg zagrożeń — od wzmożonej aktywności patogenów po osłabienie odporności roślin.
Jak walczyć ze skutkami suszy w szklarni? 
Ze względu na globalne ocieplenie, takie suche i słoneczne lata będą występować częściej. Ta susza ma poważne konsekwencje dla ogrodnictwa szklarniowego. Na przykład, zbiorniki stalowe na wodę mogą okazać się puste, co może mieć poważne konsekwencje dla uprawy.
Wentylatory w szklarni 
Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się prosta: wentylatory służą do wytworzenia „naturalnego” ruchu powietrza w zamkniętym obiekcie. Dzięki ruchowi powietrza wyrównane zostają warunki cieplne, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla.