Regulacja pH i EC – wskazówki

Regulacja pH i ECPH i EC mają wpływ na wchłanianie substancji odżywczych przez rośliny. Czynniki, jak wybór nawozu, pH, EC i źródło wody do podlewania, w dużej mierze decydują o osiągnięciu najlepszego plonu. Dlatego warto wiedzieć, jak dostosować poziom pH i EC w roztworach pożywek. W tym artykule nasi specjaliści podają 3 przydatne wskazówki.

Co to jest pH?

Termin pH (potencjał jonów wodorowych) służy do określenia kwasowości lub zasadowości (stężenia jonów wodorowych H+) roztworów wodnych lub podłoży. pH w znacznej mierze wpływa na dostępność substancji odżywczych dla roślin. Kiedy pH jest zbyt niskie, to wiele pierwiastków jest niedostępnych, a zbyt wysokie pH prowadzi do szybkiego wyczerpania się zapasów fosforanów i manganu. Utrzymywanie prawidłowego poziomu pH w pojemnikach z nawozami i w odprowadzanej wodzie jest bardzo ważne. Bardzo pomocny jest w tym względzie pH-metr. Wartości pH można dostosować przez dodatek nawozów zakwaszających (amonowe, azotanowe, mocznik).
 

Co to jest EC?

EC z języka angielskiego oznacza przewodnictwo elektryczne substancji rozpuszczonych w wodzie. Kiedy tylko nawóz rozpuści się w wodzie, rozdziela się na cząstki naładowane dodatnio i ujemnie. Im więcej nawozu się rozpuści, tym wyższe EC. Jednak mocznik nie zwiększa EC po rozpuszczeniu się w wodzie. Ostatecznie, to wartości EC wewnątrz i na zewnątrz rośliny decydują o tym, na ile łatwo wchłania ona wodę: roślina dąży do wyrównania wartości EC i wchłania wodę w celu obniżenia wewnętrznego EC. Dobry EC-metr to duża pomoc w mierzeniu wartości EC, w celu jak najefektywniejszego zużycia nawozów.

Nawozy płynne

Nawozy płynne zawierają kwasy - mają one niskie pH. Przeciwne kwasom zasady mają wysokie pH. Kwasy i zasady zmieszane w zbiorniku nawozowym reagują ze sobą, w wyniku czego powstają woda i ciepło. Nadmiar kwasów powoduje zbyt niskie pH. Dlatego bardzo ważne jest kontrolowanie pH w zbiornikach na nawozy.

Jaap & PeterPytania
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.Powiązane artykuły
- Pomiar i regulacja pH – wskazówki
- Jak ograniczyć ilość sodu?