Pomiar i regulacja pH – wskazówki

Porady dotyczące nawożenia są często obliczane z dokładnością co do milimola. Wymaga to bardzo precyzyjnego podejścia do stosowania nawozów. Decydujące znaczenie ma wartość pH. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH zmniejsza wchłanianie niektórych składników odżywczych, co może prowadzić do objawów niedoboru. Poniżej wymieniamy kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę.

Wybór chelatu

Wybór odpowiedniego chelatu zależy od pH podłoża: chelat DTPA traci aktywność przy pH 6,5, podczas gdy chelat EDDHA traci ją przy pH 8 lub wyższym. Należy to uwzględnić przy wyborze chelatu.

Przygotowanie zbiorników na pożywkę

Nieodpowiednie pH w zbiorniku na pożywkę może prowadzić do wytrącania się nawozów i/lub pierwiastków śladowych, co z kolei może prowadzić do zablokowania zbiornika. Dostępne są obszerne tabele przedstawiające właściwe pH dla każdego rodzaju nawozu lub chelatu. Jednak często wystarczająca jest zasada: pH między 3,5 a 5 jest zawsze dobre, niezależnie od rodzaju używanego chelatu lub nawozu.

Pomiar pH i regulacja pH

Po zastosowaniu nawozu należy zawsze mierzyć pH w zbiorniku na pożywkę. Należy upewnić się, że pH-metr działa prawidłowo i regularnie go sprawdzać. Praktyka pokazuje, że niektóre (drogie) liczniki muszą być wymienione po kilku latach użytkowania, ponieważ nie działają już prawidłowo. Wymiana sondy pomiarowej i kalibracja często wystarczają jednak, aby ponownie zapewnić prawidłowe działanie pH-metru.

Regulacja pH w zbiorniku na pożywkę może być trudna i wymaga precyzyjnej pracy. Kwas azotowy może być stosowany do obniżenia pH, a wodorotlenek sodu – do podwyższenia. Podczas używania tych produktów należy przestrzegać środków ostrożności (maski, rękawice ochronne).

Jaap Lubbersen en Peter GoossensPytania?
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Powiązane artykuły
- Regulacja pH i EC – wskazówki