Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?

odporności na środki ochrony roślinChoroby, bakterie i chwasty mogą stawać się niewrażliwe na środki ochrony roślin. Mogą one neutralizować działanie poszczególnych preparatów, na skutek czego będą one nieskuteczne (lub mniej skuteczne). Mówimy wówczas o odporności. W ostatnich latach znacznie wzrasta liczba tego rodzaju przypadków, co stanowi poważny problem przy radzeniu sobie z chorobami i szkodnikami.

Jak powstaje odporność?

Populacja atakująca uprawę (choroby, szkodniki lub chwasty) nigdy nie składa się z organizmów identycznych pod względem genetycznym. Jedne z nich będą bardziej odporne na działanie środka ochrony roślin od innych. Organizmy z danej populacji niewrażliwe (odporne) na działanie danego preparatu rozmnażają się, przez co z czasem jest ich coraz więcej. Wpływa to na stopniowe zmniejszanie się skuteczności środka ochrony roślin w odniesieniu do coraz większej części danej populacji. W ten sposób dochodzi do wytworzenia się odporności. Zawsze mamy zatem do czynienia z odpornością w ramach danej populacji, która jednak rozprzestrzenia się, gdy organizmy odporne się rozmnażają i stanowią coraz większą jej część. Dopiero wówczas mówimy więc o odporności.

odporności na środki ochrony roślin

Szybkość powstawania

Pewne okoliczności zwiększają szanse na wytworzenie się odporności na dany środek:
 • relatywnie wysoka liczba początkowa osobników odpornych w ramach danej populacji;
 • odporność monogeniczna (= gdy odporność danej odmiany na chorobę opiera się na jednym genie);
 • występowanie odporności krzyżowej na grupę środków ochrony roślin, do której zalicza się dany preparat;
 • duży potencjał rozrodczy powodujący izolację danej populacji;
 • duża zdolność do utrzymania się przy życiu odpornych organizmów;
 • stałe działanie środka ochrony roślin, na skutek czego organizmy atakujące uprawę nie są w stanie uciec;
 • stosowanie danego środka na dużej powierzchni, na skutek czego nie dochodzi do imigracji, a niewrażliwe organizmy są izolowane;
 • jednostronne stosowanie danego środka ochrony roślin (środki z innych grup odporności nie są prawie wcale stosowane);
 • korzystne warunki umożliwiające szybki rozwój populacji.

Zarządzanie odpornością - przeciwdziałanie jej

W razie stwierdzenia odporności w danej uprawie plantator może podjąć kilka kroków, by w jak największym stopniu ograniczyć szkody wśród roślin:
 • Niezwłocznie przerwać stosowanie środka ochrony roślin powodującego problem.
 • Skontaktować się ze specjalistą od ochrony roślin celem uzyskania dalszych porad na temat użycia innego środka ochrony roślin.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o zapobieganie odporności?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Grupy odporności środków ochrony roślin
- Czym jest integrowana ochrona roślin?
- Jak używać feromonów jako środków ochrony roślin?