Co trzeba wiedzieć, by móc stosować środki ochrony roślin?

Wiedza na temat stosowania środków ochrony roślinAby móc pracować w gospodarstwie szklarniowym ze środkami ochrony roślin, należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenia są przeprowadzane po to, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom spowodowanym niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin. Jeżeli chcesz zdobyć zaświadczenie, warto najpierw dowiedzieć się kilku rzeczy. Poniżej pokrótce je opisujemy.

Czym jest zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu stosowania środków ochrony roślin?

Jest ono dowodem posiadania odpowiednich kwalifikacji, przy pomocy którego można wykazać, iż ma się uprawnienia do pracy z profesjonalnymi środkami ochrony roślin. Zaświadczenie jest potrzebne, by móc sprzedawać, składować i/lub stosować tego rodzaju produkty.

Rodzaje szkoleń

Istnieją różne rodzaje szkoleń uprawniających do pracy ze środkami ochrony roślin. Najbardziej znane i najczęściej uzyskiwane to:
  • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin: jest ona przeznaczona dla osób, które codziennie w praktyce pracują ze środkami ochrony roślin. Szkolenie nakierowane jest na wykorzystywanie środków ochrony roślin celem efektywnego zwalczania problemów, przy uwzględnieniu zrównoważenia i ochrony środowiska oraz na środki bezpieczeństwa, jakie są przy tym potrzebne.
  • Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin: jest ona przeznaczona dla właścicieli/osób zarządzających przedsiębiorstwami, w których znajdują się środki ochrony roślin i dla firm, które zajmują się zwalczaniem na zlecenie osób trzecich, a także dla doradców (sprzedażowych). Szkolenie jest nakierowane na higienę, odporność i tolerancję oraz na stosowanie przewodnika dotyczącego ochrony roślin.

Kto przeprowadza szkolenia?

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w dziale „Rejestry i ewidencje”, znajdują się wykazy firm uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w zakresie stosowania i doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Termin ważności zaświadczenia

Zaświadczenie nie jest przyznawane bezterminowo, lecz musi być przedłużane co pięć lat.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o stosowanie środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jakie są normy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin?