Strona główna Bank wiedzy Dezynfekcja i ochrona Jak udzielać informacji na temat stosowania środków ochrony roślin?

Jak udzielać informacji na temat stosowania środków ochrony roślin?


udzielanie informacji o śorŚrodki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa szklarniowego uzyskali informacje na temat sposobu ich stosowania. Dzięki temu będą oni wiedzieć, jak bezpiecznie obchodzić się z tego rodzaju preparatami, co pozwoli ograniczyć ryzyko wypadków. Udzielając pracownikom informacji na temat stosowania środków ochrony roślin, należy omówić następujące kwestie. Przedstawiamy listę kontrolną z najważniejszymi zagadnieniami.

Zagadnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin

 • Kto ma dostęp do szafki ze środkami ochrony roślin i jaka obowiązuje procedura w tym zakresie?
 • Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin?
 • Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?
 • Co oznaczają piktogramy CLP?
 • Gdzie można znaleźć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych środka ochrony roślin?
 • Jakie dysze i/lub jaka technika opryskiwania zapewnia minimalne znoszenie cieczy?
 • W jaki sposób należy przygotowywać ciecz do oprysków?
 • Dlaczego konieczne jest chronienie skóry?
 • Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować?
 • Jak należy postępować w razie kontaktu ze środkiem ochrony roślin?
 • Gdzie znajdują się natryski do przemywania oczu/apteczki pierwszej pomocy itp.?
 • Jaki obowiązuje czas oczekiwania (kiedy można ponownie wejść do szklarni)?
 • Jak postępować z resztkami cieczy?
 • Jak należy myć puste opakowania po środkach ochrony roślin?
 • Kto i jak powinien myć urządzenia do oprysków po wykonaniu pracy?
 • Kto i jak powinien myć środki ochrony indywidualnej po wykonaniu oprysków?
 • Jak należy postępować w razie usterek opryskiwacza?
 • Do kogo pracownicy mogą zwracać się z ewentualnymi pytaniami?

Język

Dopilnuj także, by udzielić pracownikom informacji w języku, który rozumieją. Nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin może mieć poważne skutki. Pracownicy muszą być więc w stanie dobrze zrozumieć te objaśnienia.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o informacje na temat środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin
- Gdzie można znaleźć informacje na temat stosowania środków ochrony roślin?
- Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas pracy ze środkami ochrony roślin?