Tworzenie protokołu higieny dla odwiedzających

Tworzenie protokołu higieny dla odwiedzającychStosowanie protokołu higieny dla osób odwiedzających jest istotne w związku z zapobieganiem w możliwie największym stopniu problemom wywoływanym przez bakterie, grzyby i wirusy. Protokół higieny stanowi część ogólnego planu higieny w przedsiębiorstwie. Nakładając na osoby odwiedzające zakład obowiązek przestrzegania określonych zasad higieny, ograniczamy ryzyko skażenia. Stworzyliśmy listę zasad stanowiących podstawę dla protokołu higieny dla osób odwiedzających, która jest zgodna z oficjalnymi zasadami dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat GSPP.

Punkty protokołu higieny dla osób odwiedzających

  • Osoby odwiedzające muszą meldować się po przyjściu do zakładu. W ten sposób mamy nadzór nad tym, kto wchodzi do przedsiębiorstwa i możemy informować takie osoby o protokole higieny. 
  • Osoby odwiedzające muszą od razu po przyjściu odkazić ręce i buty.
  • Osobom odwiedzającym należy udostępnić ubranie ochronne, czepek, rękawice i ochraniacze na buty, by mogły założyć je, wchodząc do szklarni i zapobiec przeniesieniu bakterii, grzybów i wirusów na rośliny. 
  • Należy zadbać o to, by osoby odwiedzające nie korzystały z własnych materiałów ani narzędzi. Jeżeli jednak jest to konieczne, należy dokonać jasnych ustaleń i zlecić im dokładne wyczyszczenie takich materiałów/narzędzi przed wejściem do szklarni. W ten sposób ograniczamy ryzyko skażenia roślin. 
  • Zadbać o to, by osoby odwiedzające poruszały się w miarę możliwości wyłącznie główną alejką, by ich kontakt z roślinami był jak najmniejszy. Konieczne jest odstąpienie od tej zasady? Należy w takim razie dokonać jasnych ustaleń. 
  • Zlecić osobom odwiedzającym odkażenie rąk przy użyciu środka dezynfekującego po dotknięciu przez nie roślin.*
  • Osoby odwiedzające muszą ściśle przestrzegać wszystkich punktów protokołu higieny. Na samym początku należy informować osoby odwiedzające, do kogo mogą się one zgłaszać w razie pytań, jeżeli w trakcie ich wizyty pojawią się niejasności w odniesieniu do protokołu higieny. 

*W niektórych przedsiębiorstwach do dyspozycji jest butelka środka dezynfekującego, by można było odkazić dłonie po dotknięciu rośliny. Jeżeli w danym zakładzie nie stosuje się takiego rozwiązania, wówczas ten punkt protokołu higieny nie obowiązuje. 

Uzupełnianie protokołu higieny

Jak już powiedziano, punkty te stanowią podstawę protokołu higieny dla gości. Oczywiście listę tę można uzupełniać o dodatkowe zasady mające indywidualne zastosowanie w przypadku danego przedsiębiorstwa.Jan Willem Keijzer
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.Powiązane artykuły
- Ustalanie planu higieny
- Mycie czy dezynfekcja?
- Środki higieniczne przy wejściu do szklarni