Strona główna Bank wiedzy Dezynfekcja i ochrona Jakie są skutki uboczne stosowania chemicznych środków ochrony roślin?

Jakie są skutki uboczne stosowania chemicznych środków ochrony roślin?


skutki stosowania śor odporności na określone środki ochrony roślin. Czasem, jednakże użycie chemicznego środka ochrony roślin jest konieczne celem skorygowania pewnych nieprawidłowości. Z tego powodu wielu plantatorów wybiera zintegrowaną ochronę roślin, stanowiąca połączenie biologicznej i chemicznej ochrony roślin. Jednakże nie każdy środek chemiczny można łączyć z danym naturalnym wrogiem szkodników. Środki te mogą powodować bowiem skutki uboczne wobec organizmów żywych.

Środki nieselektywne i selektywne

Istnieją różne rodzaje chemicznych środków ochrony roślin. Niektóre z nich to nieselektywne środki niszczące wszystkie organizmy, zaś inne z nich działają wyłącznie selektywnie. Środki nieselektywne eliminują nie tylko szkodniki, które mają za zadanie zwalczać, lecz zabijają także naturalnych wrogów szkodników znajdujących się na roślinach. Natomiast środki selektywne niszczą tylko danego szkodnika i nie są szkodliwe dla owadów pożytecznych żyjących na roślinach. Jeżeli pomimo stosowania środków biologicznych konieczne jest użycie chemicznych środków ochrony roślin, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • Pestycydy selektywne mają niewielki wpływ lub też nie mają żadnego wpływu na naturalnych wrogów szkodników i trzmiele. Należy w miarę możliwości wybierać zatem pestycydy selektywne.
  • Jeżeli nie jest to możliwe, należy wybrać stosowanie selektywne (np. w formie podlewania lub skrapiania) oraz środek ochrony roślin z krótkotrwałymi następstwami po zastosowaniu. Nasi specjaliści ds. ochrony roślin mogą udzielić Ci porad w tym zakresie.
  • Trzmiele - w przeciwieństwie do naturalnych wrogów szkodników - można czasowo usunąć z uprawy, jeżeli zamierza się użyć chemicznego środka ochrony roślin. W tym celu należy umieścić budki trzmieli w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 18-20 stopni Celsjusza, na maksymalnie 2-3 dni (w przypadku dłuższego okresu nastąpi niedobór pyłku kwiatowego, co będzie miało negatywny wpływ na kolonię trzmieli).
  • Przed zastosowaniem chemicznego środka ochrony roślin sprawdzić także, przez jak długi czas działa on szkodliwie na organizmy żywe znajdujące się wśród roślin. Wiele środków jeszcze przez długi czas po zastosowaniu może negatywnie oddziaływać na naturalnych wrogów szkodników i/lub trzmiele. Długość oddziaływania podana jest na etykiecie. Jeżeli brakuje takiej informacji, oznacza to, że następstwa po zastosowaniu nie są znane.

Wiedza na temat skutków ubocznych chemicznych środków ochrony roślin

Ważne jest zatem, by posiadać wiedzę na temat skutków ubocznych chemicznych środków ochrony roślin przed ich zastosowaniem. Ale skąd wiadomo, z jakim rodzajem środka mamy do czynienia i jakie są jego ewentualne skutki uboczne? Informację tę można znaleźć na etykiecie chemicznego środka ochrony roślin.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o środki ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Grupy odporności środków ochrony roślin