W jaki sposób należy korzystać z protokołów kontroli jakości środków biologicznych?

Jakość środków biologicznych ma znaczenie dla skutecznego zwalczania chorób i szkodników, a w przypadku trzmieli dla efektywnego zapylania. Jakość tę sprawdzają już przed wysyłką pracownicy zespołu kontroli jakości, lecz otrzymując tego rodzaju preparaty, możemy zdecydować się na samodzielnie skontrolowanie ich jeszcze raz. Pojawia się wówczas pytanie: „W jaki sposób należy kontrolować jakość środków biologicznych?

W jaki sposób należy kontrolować jakość środków biologicznych?

Na potrzeby kontrolowania jakości środków biologicznych można skorzystać z protokołów kontroli jakości. Wymieniają one punkty, jakie należy sprawdzić oraz zawierają instrukcje na temat prawidłowego sposobu pracy. Ponieważ jakość różnych rodzajów owadów pożytecznych i trzmieli zależna jest od innych aspektów, dla każdego organizmu istnieje osobny protokół kontroli jakości. Tutaj zapoznasz się z poszczególnymi protokołami.


”pożyteczne
Encarsia formosa
”Dobroczynek
Protokół - pożyteczne roztocza
Protokół - Dobrotnica szklarniowa
       (Encarsia formosa)
Protokół - Dobroczynek szklarniowy
       (Phytoseiulus persimilis)”Osiec
”Dziubałeczek
”gąsienniczniki”
 Protokół - Osiec mączlikowy
       (Eretmocerus eremicus)
 Protokół - pożyteczne pluskwiaki
 Protokół - gąsienniczniki
    
(błonkówki do zwalczania mszyc)
   
Nematoden
galmug Aphidoletes aphidimyza
bestuiving met hommels
 Protokół - nicienie pasożytnicze
Protokół - Pryszczarek mszycojad
      (Aphidoletes aphidimyza)

 Protokół - trzmieleMasz pytanie?

Zachęcamy do skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony biologicznej, stosowania owadów pożytecznych i ich kontroli.