Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Jak przygotowywać ciecz roboczą do oprysków?

Jak przygotować płyn w sprayu?
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2021

Przygotowanie cieczy do oprysków i napełnianie zbiornika opryskiwacza nie jest pozbawione ryzyka. Co więcej: ryzyko narażenia jest w trakcie wykonywania tych czynności największe, gdyż mamy wówczas do czynienia ze stężoną substancją. Dlatego też ważne jest, by przygotowanie cieczy i napełnianie zbiornika odbywało się w bezpieczny sposób. Nasz specjalista przedstawia wskazówki w tym zakresie.


Wskazówki dotyczące przygotowania cieczy do oprysków i napełniania urządzeń opryskujących

 • przed rozpoczęciem przygotowywania cieczy do oprysków zawsze zapoznać się z etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej środka, jaki zamierza się zastosować. Podane są tam między innymi zagrożenia dla zdrowia i dawkowanie.
 • Upewnić się, gdzie znajdują się natryski do oczu/apteczki pierwszej pomocy itd. w razie potrzeby. Miejsca te są oznaczone tablicami ostrzegawczymi.
 • Przed rozpoczęciem obliczyć potrzebną ilość cieczy do oprysków, by po przeprowadzeniu całej procedury pozostało jak najmniej resztek cieczy (a najlepiej wcale). Zadbać także o to, by urządzenia były regularnie sprawdzane oraz by dysze były regularnie czyszczone i kontrolowane, tak aby ilość uwalnianej cieczy była zgodna z wyliczoną ilością.
 • W trakcie odmierzania i odważania środka ochrony roślin oraz napełniania opryskiwacza należy unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
 • Nigdy nie wykonywać pracy z użyciem środków ochrony roślin bez zastosowania środków ochrony indywidualnej. W trakcie przygotowywania cieczy i napełniania nią zbiornika najbardziej narażone są dłonie i przedramiona.
 • Podczas mieszania i napełniania nigdy nie dopuszczać innych osób w pobliże miejsca pracy, a zwłaszcza nie robić tego, gdy nie są one świadome niebezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia związanych ze środkami ochrony roślin.
 • Przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na wymieszanie preparatu. Niestaranne lub pośpieszne dozowanie może doprowadzić do rozlania się cieczy, co z kolei może spowodować kontakt środka ze skórą lub jego wdychanie.
 • Najpierw napełnić naczynie do mieszania lub zbiornik potrzebną ilością wody, a dopiero potem dodać do niej środek ochrony roślin. Preparat wsypywać ostrożnie z wysokości maksymalnie 20 centymetrów.
 • Podczas napełniania unikać rozlania cieczy lub jej przelania się. W tym celu użyć lejka opryskiwacza lub dużego leja zsypowego dobrze dopasowanego do otworu w zbiorniku.
 • Gdy udajesz się na zewnątrz celem przygotowania cieczy i napełnienia urządzenia, ustaw się w miejscu osłoniętym od wiatru.

Resztki cieczy

W trakcie napełniania, przepłukiwania i mycia urządzenia powstaje ciecz resztkowa. Cieczy resztkowej ani wody po spłukiwaniu nigdy nie można wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Płyny te są bowiem szkodliwe dla organizmów wodnych.

Aby zapobiec dostaniu się cieczy resztkowej do kanalizacji lub wód powierzchniowych w trakcie napełniania, przepłukiwania i mycia, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 • Zadania te wykonywać zawsze na utwardzonej powierzchni i zbierać rozlane płyny.
 • Materiały użyte do mieszania i napełniania opryskiwacza przepłukać co najmniej trzykrotnie. Zbierać przy tym wodę ze spłukiwania.
 • W razie przygotowania zbyt dużej ilości cieczy do oprysków można spryskać nią rośliny w trakcie kolejnych oprysków. Jeżeli nie będzie to możliwe i chcemy pozbyć się cieczy, należy ją przechować.
 • Ciecz resztkową można składować w silosie na wodę brudną. Płyn znajdujący się w takim silosie można następnie oczyścić przy pomocy mobilnego systemu oczyszczania wody.

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas. Doświadczony zespół naszych specjalistów udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i pomoże optymalnie zaplanować działania.
Do not delete this link