Jak przeprowadzać skanowanie dezynfekcyjne?

Jak przeprowadzać skanowanie dezynfekcyjne?Właściwa higiena w zakładzie produkcyjnym ma na celu ochronę upraw przed chorobami roślin i czynnikami chorobotwórczymi. Aby zweryfikować poziom higieny w przedsiębiorstwie, można przeprowadzić skanowanie dezynfekcyjne. Przy jego pomocy ocenia się, w jakim stopniu zachowana jest właściwa higiena w zakładzie w odniesieniu do poszczególnych obszarów ryzyka, tak aby możliwe było dopasowanie planu higieny w razie potrzeby. 

Obszary ryzyka skanowania dezynfekcyjnego

Skanowanie dezynfekcyjne jest ukierunkowane na cztery obszary ryzyka dotyczące higieny w zakładzie, tj. na ludzi, wodę, materiały i narzędzia oraz materiał wyjściowy. Dla każdego obszaru ryzyka przygotowane są różne pytania. Odpowiadając na nie, odkrywasz mocne punkty oraz kwestie, które należy poprawić, związane z higieną w przedsiębiorstwie.

Ludzie

 • Jakie środki zapewniające higienę w zakresie dezynfekcji dłoni i stóp są stosowane w przedsiębiorstwie?
 • Jakie środki zapewniające higienę w zakresie odzieży są stosowane w przedsiębiorstwie?
 • Czy w zakładzie są pracownicy pracujący w różnych lokalizacjach? Jeżeli tak, jakie zagrożenia mogą oni przenosić i jakie środki są stosowane w tym zakresie?
 • Czy pracownicy znają obowiązujący w przedsiębiorstwie protokół higieny?
 • Czy wiem, kto przebywał w zakładzie (rejestracja osób odwiedzających)?
 • Jaka procedura obowiązuje w odniesieniu do dezynfekcji i ubioru osób odwiedzających?
 • Czy osoby odwiedzające znają obowiązujący w przedsiębiorstwie protokół higieny?

Woda

 • Czy są stosowane rozwiązania do dezynfekcji wody w postaci filtrów UV, jednostki ECA czy podgrzewania? Jeżeli tak, czy urządzenia te działają w optymalny sposób?
 • Czy system nawadniania jest czysty (biofilm)?
 • Czy są momenty w ciągu roku, gdy występują niedobory wody? W jaki sposób są one uzupełniane i jakie zagrożenia się z nimi wiążą (np. woda stojąca)?

Materiały i narzędzia

 • Czy w trakcie zmiany uprawy szklarnia jest w całości czyszczona?
 • Czy stosowane narzędzia są czyszczone z odpowiednią częstotliwością?
 • Czy narzędzia są czyszczone przy użyciu właściwych środków oraz we właściwym ich stężeniu?

Materiał wyjściowy

 • Skąd pochodzi materiał wyjściowy (od jakiego dostawcy) i w jaki sposób regulowane są kwestie higieny z tym związane? Jakie występują zagrożenia w trakcie transportu?

Kwestie ogólne

 • Czy powyższe kwestie są kontrolowane? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością?


Jan Willem Keijzer
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.Powiązane artykuły
- Dezynfekcja rąk w szklarni
- Zalety dezynfekcji pianą
- Mycie czy dezynfekcja?
- Czym jest protokół mycia rąk?