Jak czyścić opryskiwacz?


czyszczenie opryskiwaczaPo przeprowadzeniu oprysków ważne jest, by użyty opryskiwacz został dokładnie wyczyszczony, by był gotowy do kolejnego użycia. W przeciwnym razie występuje ryzyko, że środki ochrony roślin trafią ostatecznie do miejsc, w których nie powinno ich być, co może spowodować szkody w uprawach. Krótko mówiąc: zawsze czyścimy opryskiwacz po użyciu! Nasi specjaliści wyjaśnią, jak najlepiej to zrobić.

Znaczenie czyszczenia opryskiwacza

Czyszczenie opryskiwacza niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze jest niezbędne dla jego prawidłowego działania. Ponadto zapobiegamy w ten sposób szkodom związanym z opryskiwaniem na skutek niepożądanego dostania się środka ochrony roślin do uprawy. I wreszcie pozwala to zapobiegać nieumyślnemu skażeniu roślin, do którego dochodzi, gdy zmieszane zostaną dwa środki, które nie mogą mieć ze sobą kontaktu (ze wszystkimi tego skutkami).

Usuwanie resztek płynów

Dno zbiornika opryskiwacza jest zawsze pochyłe, dzięki czemu pompa może wydobyć z niego cały płyn. Jednakże, jeżeli przygotowano zbyt dużą ilość płynu do oprysków i po ich przeprowadzeniu jego resztki zostaną w zbiorniku, należy go opróżnić. Robimy to, rozcieńczając płyn wodą i spryskując nim rośliny (za każdym razem w innym miejscu). Możesz także odprowadzić płyn do instalacji spalającej. Nigdy nie można wylewać płynu do oprysków do wód powierzchniowych ani kanalizacji!

Czyszczenie opryskiwacza z zewnątrz

Czyszczenie opryskiwacza z zewnątrz nie zużywa zbyt wiele czasu ani wody. Przy pomocy pistoletu natryskowego podłączonego do źródła czystej wody można umyć zewnętrzną stronę opryskiwacza. Należy zrobić to w dobrze przemyślanym miejscu, by zapobiec sytuacji, w której woda z mycia mogłaby przedostać się do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

Czyszczenie od wewnątrz

Napełniając zbiornik czystą wodą, można przepłukać od wewnątrz pompy, przewody i dysze, a więc i sam opryskiwacz. W tym celu również najlepiej jest użyć pistoletu natryskowego, który wprowadzi wodę do zbiornika pod wysokim ciśnieniem. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy przepompować środek czyszczący przez zbiornik.

Zebranie wody po myciu

Zarówno woda po myciu części zewnętrznej, jak i wewnętrznej musi zostać zebrana i zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ochrony indywidualnej

Podczas mycia opryskiwacza należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o czyszczenie opryskiwacza?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak przygotować ciecz roboczą do oprysków?