Strona główna Bank wiedzy Dezynfekcja i ochrona Informacje o sposobie stosowania środków ochrony

Gdzie można znaleźć informacje na temat sposobu stosowania środków ochrony roślin?


informacje o sposobie stosowania śorŚrodki ochrony roślin mogą być w mniejszym lub większym stopniu szkodliwe dla zdrowia Twojego, Twoich pracowników i innych osób odwiedzających zakład. Dlatego też niezwykle ważne jest, by osoby zatrudnione w Twoim przedsiębiorstwie pracowały ze środkami ochrony roślin w sposób bezpieczny. Posiadanie obszernej wiedzy na temat działania, zagrożeń i skutków stosowania środków ochrony roślin zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków. Informacje na temat właściwego używania środków ochrony roślin można znaleźć przy pomocy różnych źródeł. Poniżej pokrótce je opisujemy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się baza danych, w której umieszczone są informacje o wszystkich dopuszczonych do obrotu w Polsce środkach ochrony roślin, jak np. aktualny status środka, termin oraz numer zezwolenia dopuszczenia do obrotu. Można tam znaleźć także najświeższe informacje na temat środków ochrony roślin i produktów biobójczych (ich dopuszczenia).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Na stronie internetowej PIORiN znajdują się przydatne informacje odnośnie zasad obrotu środkami ochrony roślin, a także wiadomości na temat badań skuteczności opryskiwaczy, rejestry podmiotów dopuszczonych do obrotu środkami ochrony, podmiotów szkolących i kontrolujących i inne.

Informacje o sposobie stosowania środków ochrony roślin na etykiecie

Zawsze należy ponadto zapoznawać się z etykietą preparatu, jakiego zamierza się użyć. Podane są na niej m.in. takie informacje, jak nazwa substancji czynnej produktu, maksymalna ilość preparatu, jakiej można użyć zgodnie z przepisami, sposób stosowania środka i stopień jego szkodliwości dla zdrowia. Należy także przestrzegać podanego terminu ważności.

Informacje o sposobie stosowania środków ochrony roślin na karcie charakterystyki

Na koniec należy również zawsze zapoznawać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej danego środka ochrony roślin przed rozpoczęciem jego stosowania. Zawarte są w niej m.in. informacje na temat zagrożeń (dla zdrowia) i wiążących się z nimi środków pierwszej pomocy. Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zakupionego środka ochrony roślin można łatwo odnaleźć przy pomocy funkcji „Moje karty charakterystyki”. Każdorazowo należy także dokładnie zapoznawać się z etykietą.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o  informacje o środkach ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak udzielać informacji na temat stosowania środków ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?