HACCP – co to jest?

Dla bezpieczeństwa produktów spożywczych, w tym warzyw i owoców, istotne jest utrzymanie higieny w procesie produkcji. System HACCP  (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points, pol. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) określa wymagania higieniczne gwarantujące bezpieczeństwo żywności przez zlokalizowanie zagrożeń pojawiających się w procesie produkcji. Mając te wytyczne, można zminimalizować ryzyko i zapobiec problemom.

Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Royal Brinkman
22 grudnia 2021
Udostępnij artykuł
HACCP

Rodzaje ryzyka

W systemie HACCP rozróżnia się trzy rodzaje ryzyka:
  • Mikrobiologiczne: zakażenie przez bakterie, grzyby, wirusy lub wiroidy.
  • Chemiczne: niebezpieczne substancje, takie jak pozostałości pestycydów lub innych substancji szkodliwych.
  • Fizyczne: obejmujące szkło i ostre kawałki metalu oraz drewna.

Higiena

Goście i pracownicy, wchodzący do szklarni, stanowią istotne zagrożenie rozprzestrzeniania chorób. Dlatego zaleca się, by goście nosili specjalne fartuchy i czepki. Bardzo ważna jest dezynfekcja obuwia i rąk przy wejściu. Najlepszym rozwiązaniem na to może być stacja higieniczna. Dodatkowo można zastosować maty dezynfekcyjne i zawiesić w pobliżu wejść/przejść dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk.

Ważne jest także utrzymanie higieny na produkcji i transporcie wewnętrznym. Przykładowo, stosowanie zamiast narzędzi drewnianych — narzędzi z tworzywa o różnych kolorach, zmniejszy prawdopodobieństwo ich skażenia bądź uszkodzenia produktów spożywczych.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Higiena rąk w szklarni
Wystąpienie chorób roślin w uprawie może powodować dotkliwe konsekwencje oraz znaczne koszty dla gospodarstwa ogrodniczego. Właśnie dlatego w branży ogrodniczej coraz większy nacisk kładziony jest na zachowanie właściwej higieny. 
Czym jest karta charakterystyki? 
Karta charakterystyki to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska. 
Czym jest integrowana ochrona roślin? 
Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na rosnącą presję konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji żywności oraz zwiększającą się odporność szkodników na działanie substancji chemicznych. 

HACCP – co to jest?

Dla bezpieczeństwa produktów spożywczych, w tym warzyw i owoców, istotne jest utrzymanie higieny w procesie produkcji. System HACCP  (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points, pol. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) określa wymagania higieniczne gwarantujące bezpieczeństwo żywności przez zlokalizowanie zagrożeń pojawiających się w procesie produkcji. Mając te wytyczne, można zminimalizować ryzyko i zapobiec problemom.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Royal Brinkman
Royal Brinkman
22 grudnia 2021
Udostępnij artykuł
HACCP

Rodzaje ryzyka

W systemie HACCP rozróżnia się trzy rodzaje ryzyka:
  • Mikrobiologiczne: zakażenie przez bakterie, grzyby, wirusy lub wiroidy.
  • Chemiczne: niebezpieczne substancje, takie jak pozostałości pestycydów lub innych substancji szkodliwych.
  • Fizyczne: obejmujące szkło i ostre kawałki metalu oraz drewna.

Higiena

Goście i pracownicy, wchodzący do szklarni, stanowią istotne zagrożenie rozprzestrzeniania chorób. Dlatego zaleca się, by goście nosili specjalne fartuchy i czepki. Bardzo ważna jest dezynfekcja obuwia i rąk przy wejściu. Najlepszym rozwiązaniem na to może być stacja higieniczna. Dodatkowo można zastosować maty dezynfekcyjne i zawiesić w pobliżu wejść/przejść dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk.

Ważne jest także utrzymanie higieny na produkcji i transporcie wewnętrznym. Przykładowo, stosowanie zamiast narzędzi drewnianych — narzędzi z tworzywa o różnych kolorach, zmniejszy prawdopodobieństwo ich skażenia bądź uszkodzenia produktów spożywczych.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Higiena rąk w szklarni
Wystąpienie chorób roślin w uprawie może powodować dotkliwe konsekwencje oraz znaczne koszty dla gospodarstwa ogrodniczego. Właśnie dlatego w branży ogrodniczej coraz większy nacisk kładziony jest na zachowanie właściwej higieny. 
Czym jest karta charakterystyki? 
Karta charakterystyki to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska. 
Czym jest integrowana ochrona roślin? 
Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na rosnącą presję konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji żywności oraz zwiększającą się odporność szkodników na działanie substancji chemicznych.