Strona główna  Bank wiedzy  Dezynfekcja i ochrona  HACCP

HACCP – co to jest?

HACCPDla bezpieczeństwa produktów spożywczych, w tym warzyw i owoców, istotne jest utrzymanie higieny w procesie produkcji. System HACCP  (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points, pol. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) określa wymagania higieniczne gwarantujące bezpieczeństwo żywności przez zlokalizowanie zagrożeń pojawiających się w procesie produkcji. Mając te wytyczne, można zminimalizować ryzyko i zapobiec problemom.

Rodzaje ryzyka

W systemie HACCP rozróżnia się trzy rodzaje ryzyka:
  • Mikrobiologiczne: zakażenie przez bakterie, grzyby, wirusy lub wiroidy
  • Chemiczne: niebezpieczne substancje, takie jak pozostałości pestycydów lub innych substancji szkodliwych
  • Fizyczne: obejmujące szkło i ostre kawałki metalu oraz drewna.

Higiena

Goście i pracownicy, wchodzący do szklarni, stanowią istotne zagrożenie rozprzestrzeniania chorób. Dlatego zaleca się, by goście nosili specjalne fartuchy i czepki. Bardzo ważna jest dezynfekcja obuwia i rąk przy wejściu. Najlepszym rozwiązaniem na to może być stacja higieniczna. Dodatkowo można zastosować maty dezynfekcyjne i zawiesić w pobliżu wejść/przejść dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk.

Ważne jest także utrzymanie higieny na produkcji i transporcie wewnętrznym. Przykładowo, stosowanie zamiast narzędzi drewnianych - narzędzi z tworzywa o różnych kolorach, zmniejszy prawdopodobieństwo ich skażenia bądź uszkodzenia produktów spożywczych.