Grupy odporności środków ochrony roślin


Środki ochrony roślinŚrodki ochrony roślin dzielą się na różne grupy odporności. Grupa odporności to grupa środków ochrony roślin o podobnym działaniu. Obejmuje ona zarówno środki chemiczne, jak i inne (np. naturalnych wrogów szkodników).

Zapobieganie odporności

Aby zapobiec rozwinięciu odporności przez daną roślinę, wymagane jest stosowanie szerokiego wachlarza środków ochrony roślin. Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa może zdecydować o niedopuszczeniu (ponownym) danego środka do użytku wyłącznie wówczas, gdy dostępnych pozostaje co najmniej pięć grup odporności. Jeżeli środek jest zastępowany przez środek alternatywny z tej samej grupy odporności, liczba tych grup nie zmniejsza się.

Wykaz grup odporności

Wykaz grup odporności środków ochrony roślin można znaleźć na następujących stronach internetowych:
  • IRAC (grupy odporności insektycydów)
  • HRAC (grupy odporności herbicydów)
  • FRAC (grupy odporności fungicydów)


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o grupy odporności środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?