Skuteczna dezynfekcja szklarni z Menno Florades

Dezynfekcja szklarni to ważny temat dla każdej uprawy. Ograniczenie ilości dostępnych środków ochrony roślin, które mogą być stosowane podczas uprawy oznacza, że należy wykorzystać każdą możliwość ograniczającą ryzyko wniknięcia i rozprzestrzeniania się patogenów roślinnych w szklarni. Ważną rolę odgrywa tu odkażanie szklarni i czyste rozpoczęcie uprawy. Istotne są też: certyfikacja, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska i odpowiedzialność za produkt. Ponieważ Menno Florades to preparat wielozadaniowy, spełnia on wszystkie wymagania w zakresie zarządzania higieną.

Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Jakub Gustaw
Account Manager Ornamentals |
16 czerwca 2021
Udostępnij artykuł
Menno Florades
W poniższym artykule:

Dezynfekcja i odkażanie szklarni

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Substancja czynna, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Video

Obejrzyj poniższe filmy pokazujące możliwości zastosowania Menno Florades do odkażania szklarni.

Zwalczanie form przetrwalnikowych patogenów roślinnych

Menno Florades ma udowodnioną wieloma badaniami skuteczność w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów i wiroidów atakujących uprawy roślinne. Co istotne, Menno zwalcza nawet formy przetrwalnikowe patogenów.
W wielu przypadkach grzyby wytwarzają generatywne formy przetrwalnikowe (spory) oraz wegetatywne. Formy wegetatywne są relatywnie łatwe do zwalczenia. Menno Florades zwalcza jednak również formy generatywne, dzięki swej stabilności umożliwiającej dłuższy czas kontaktu. Również w odniesieniu do wirusów, efektywność Menno Florades jest szczególnie cenna, ponieważ zwalcza on zarówno wirusy bez osłonki jak i z osłonką lipidową. Wykaz zwalczanych patogenów.

Skuteczna dezynfekcja szklarni

Dezynfekcja nie powinna być wybiórcza w stosunku do patogenów. Jej celem musi być skuteczne zabicie wszystkich organizmów zagrażających uprawie. Dlatego zalecany jest zawsze najdłuższy możliwy czas kontaktu preparatu z dezynfekowaną powierzchnią. Im dłużej powierzchnia pozostaje wilgotna, tym skuteczniejsza jest likwidacja patogenów. Zwłaszcza zabijanie form przetrwalnikowych grzybów i wirusów wymaga dłuższego czasu – w przeciwnym razie, nawet po kilku latach mogą one doprowadzić do choroby.

Właściwości Menno Florades

 • Stabilność. Jedną z najcenniejszych cech Menno Florades jest stabilność – zarówno koncentratu, jak i przygotowanego roztworu. W przeciwieństwie do innych środków dezynfekujących, kwas benzoesowy pozostaje stabilny, co pozwala na dłuższy czas działania na patogen. Ta właściwość została udowodniona w różnych testach jako bardzo skuteczna w zwalczaniu np. form przetrwalnikowych.
 • Nie wchodzi w reakcję z materiałami. Drugą najważniejszą właściwością jest to, że produkt nie wchodzi w reakcje z materiałami, a więc nie powoduje korozji np. metali. Jest to ważne dla przyszłej higieny, ponieważ szorstkie powierzchnie są trudne do czyszczenia i dezynfekcji. Produkt zawiera 90 g kwasu benzoesowego/litr.  

Dlaczego warto stosować Menno Florades do odkażania szklarni?

 • Jedyny zarejestrowany w Europie środek ochrony roślin przeznaczony do dezynfekcji
 • Skutecznie likwiduje bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy
 • Może być stosowany w formie piany
 • Zwalcza nawet formy przetrwalnikowe
 • Stabilny roztwór
 • Długotrwałe działanie
 • Możliwość pomiaru skuteczności
 • Nieszkodliwy dla elementów konstrukcji Łatwy w użyciu, bezwonny, przyjazny dla środowiska
 • Długi okres ważności

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades

Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze. Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).
Rodzaj patogenu/dezynfekowanego obiektu

Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia 
(MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

Bakterie i grzyby


Drobne narzędzia (noże, sekatory)


Stężenie

1%


2%


4%

1%
2%

4%


Czas kontaktu

16 godzin


16 godzin


16 godzin

16 godzin
  4 godziny

3 minuty


 • Czas działania w przypadku patogenów najtrudniejszych do zwalczania zaleca się wydłużyć do 1 godziny.
 • Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
 • Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
 • Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
 • Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
 • Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
 • Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki — prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu

Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.
Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
 • stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
 • stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
 • konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
 • puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Pomiar skuteczności

Skuteczność preparatu jest łatwa do sprawdzenia przez pomiar wartości pH roztworu. Roztwór jest aktywny przy pH wynoszącym 3,0-4,5. Pomiar można wykonać przy pomocy papierka lakmusowego lub pH-metru. Wartość pH automatycznie osiąga odpowiedni poziom podczas przygotowania roztworu (w zależności od jakości użytej wody). Jeśli pH roztworu jest wyższe niż 4,5 (np. podczas wielokrotnego używania) można je obniżyć, dodając Menno Florades. Jeśli roztwór zostanie zanieczyszczony większą ilością cząstek organicznych, zaleca się sporządzenie świeżego roztworu.

Co można dezynfekować za pomocą Menno Florades?

Poza wspomnianą dezynfekcją całych obiektów szklarniowych, za pomocą Menno Florades można również dezynfekować puste magazyny, betonowe podłogi, stoły uprawowe, pojemniki i skrzynki, narzędzia, wózki do zbioru i transportowe oraz inne urządzenia używane w szklarni, a także elementy systemu nawadniającego (z zewnątrz).
Ze względu na ich względną przyjazność dla roślin i materiałów, drobne narzędzia używane podczas prac w szklarni (sekatory, noże) również mogą być regularnie dezynfekowane za pomocą Menno F lorades, bez ryzyka korozji czy innych uszkodzeń. Menno Florades służy też do nasączania mat do dezynfekcji obuwia i kół pojazdów na wejściu do szklarni.

Ostrzeżenie

Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Higiena w szklarni — chroń uprawę przed patogenami
 Istotną rolę w zapobieganiu przenoszenia chorób i szkodników do uprawy odgrywają środki zapobiegawcze, związane z higieną osobistą oraz dezynfekcją środków transportu.
Mycie szklarni — wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Mycie szklarni jest istotne nie tylko z punktu widzenia zwalczania patogenów. Dokładnie wyczyszczone, przejrzyste szkło wpuszcza więcej światła do szklarni, co ma ogromne znaczenie dla wzrostu uprawy. 
Profilaktyka chorób ziemniaka z Menno Florades
Gospodarstwa zajmujące się produkcją żywności, w tym również ziemniaka, są zobowiązane do przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa i higieny. GLOBAL G.A.P. opisuje w ogólnych warunkach audytu pomiary higieny dla zakładu produkcyjnego.

Skuteczna dezynfekcja szklarni z Menno Florades

Dezynfekcja szklarni to ważny temat dla każdej uprawy. Ograniczenie ilości dostępnych środków ochrony roślin, które mogą być stosowane podczas uprawy oznacza, że należy wykorzystać każdą możliwość ograniczającą ryzyko wniknięcia i rozprzestrzeniania się patogenów roślinnych w szklarni. Ważną rolę odgrywa tu odkażanie szklarni i czyste rozpoczęcie uprawy. Istotne są też: certyfikacja, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska i odpowiedzialność za produkt. Ponieważ Menno Florades to preparat wielozadaniowy, spełnia on wszystkie wymagania w zakresie zarządzania higieną.
Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Jakub Gustaw
Jakub Gustaw
Account Manager Ornamentals | 16 czerwca 2021
Udostępnij artykuł
Menno Florades
W poniższym artykule:

Dezynfekcja i odkażanie szklarni

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Substancja czynna, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Video

Obejrzyj poniższe filmy pokazujące możliwości zastosowania Menno Florades do odkażania szklarni.

Zwalczanie form przetrwalnikowych patogenów roślinnych

Menno Florades ma udowodnioną wieloma badaniami skuteczność w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów i wiroidów atakujących uprawy roślinne. Co istotne, Menno zwalcza nawet formy przetrwalnikowe patogenów.
W wielu przypadkach grzyby wytwarzają generatywne formy przetrwalnikowe (spory) oraz wegetatywne. Formy wegetatywne są relatywnie łatwe do zwalczenia. Menno Florades zwalcza jednak również formy generatywne, dzięki swej stabilności umożliwiającej dłuższy czas kontaktu. Również w odniesieniu do wirusów, efektywność Menno Florades jest szczególnie cenna, ponieważ zwalcza on zarówno wirusy bez osłonki jak i z osłonką lipidową. Wykaz zwalczanych patogenów.

Skuteczna dezynfekcja szklarni

Dezynfekcja nie powinna być wybiórcza w stosunku do patogenów. Jej celem musi być skuteczne zabicie wszystkich organizmów zagrażających uprawie. Dlatego zalecany jest zawsze najdłuższy możliwy czas kontaktu preparatu z dezynfekowaną powierzchnią. Im dłużej powierzchnia pozostaje wilgotna, tym skuteczniejsza jest likwidacja patogenów. Zwłaszcza zabijanie form przetrwalnikowych grzybów i wirusów wymaga dłuższego czasu – w przeciwnym razie, nawet po kilku latach mogą one doprowadzić do choroby.

Właściwości Menno Florades

 • Stabilność. Jedną z najcenniejszych cech Menno Florades jest stabilność – zarówno koncentratu, jak i przygotowanego roztworu. W przeciwieństwie do innych środków dezynfekujących, kwas benzoesowy pozostaje stabilny, co pozwala na dłuższy czas działania na patogen. Ta właściwość została udowodniona w różnych testach jako bardzo skuteczna w zwalczaniu np. form przetrwalnikowych.
 • Nie wchodzi w reakcję z materiałami. Drugą najważniejszą właściwością jest to, że produkt nie wchodzi w reakcje z materiałami, a więc nie powoduje korozji np. metali. Jest to ważne dla przyszłej higieny, ponieważ szorstkie powierzchnie są trudne do czyszczenia i dezynfekcji. Produkt zawiera 90 g kwasu benzoesowego/litr.  

Dlaczego warto stosować Menno Florades do odkażania szklarni?

 • Jedyny zarejestrowany w Europie środek ochrony roślin przeznaczony do dezynfekcji
 • Skutecznie likwiduje bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy
 • Może być stosowany w formie piany
 • Zwalcza nawet formy przetrwalnikowe
 • Stabilny roztwór
 • Długotrwałe działanie
 • Możliwość pomiaru skuteczności
 • Nieszkodliwy dla elementów konstrukcji Łatwy w użyciu, bezwonny, przyjazny dla środowiska
 • Długi okres ważności

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades

Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze. Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).
Rodzaj patogenu/dezynfekowanego obiektu

Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia 
(MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

Bakterie i grzyby


Drobne narzędzia (noże, sekatory)


Stężenie

1%


2%


4%

1%
2%

4%


Czas kontaktu

16 godzin


16 godzin


16 godzin

16 godzin
  4 godziny

3 minuty


 • Czas działania w przypadku patogenów najtrudniejszych do zwalczania zaleca się wydłużyć do 1 godziny.
 • Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
 • Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
 • Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
 • Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
 • Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
 • Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki — prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu

Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.
Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
 • stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
 • stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
 • konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
 • puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Pomiar skuteczności

Skuteczność preparatu jest łatwa do sprawdzenia przez pomiar wartości pH roztworu. Roztwór jest aktywny przy pH wynoszącym 3,0-4,5. Pomiar można wykonać przy pomocy papierka lakmusowego lub pH-metru. Wartość pH automatycznie osiąga odpowiedni poziom podczas przygotowania roztworu (w zależności od jakości użytej wody). Jeśli pH roztworu jest wyższe niż 4,5 (np. podczas wielokrotnego używania) można je obniżyć, dodając Menno Florades. Jeśli roztwór zostanie zanieczyszczony większą ilością cząstek organicznych, zaleca się sporządzenie świeżego roztworu.

Co można dezynfekować za pomocą Menno Florades?

Poza wspomnianą dezynfekcją całych obiektów szklarniowych, za pomocą Menno Florades można również dezynfekować puste magazyny, betonowe podłogi, stoły uprawowe, pojemniki i skrzynki, narzędzia, wózki do zbioru i transportowe oraz inne urządzenia używane w szklarni, a także elementy systemu nawadniającego (z zewnątrz).
Ze względu na ich względną przyjazność dla roślin i materiałów, drobne narzędzia używane podczas prac w szklarni (sekatory, noże) również mogą być regularnie dezynfekowane za pomocą Menno F lorades, bez ryzyka korozji czy innych uszkodzeń. Menno Florades służy też do nasączania mat do dezynfekcji obuwia i kół pojazdów na wejściu do szklarni.

Ostrzeżenie

Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Jakub Gustaw
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Higiena w szklarni — chroń uprawę przed patogenami
 Istotną rolę w zapobieganiu przenoszenia chorób i szkodników do uprawy odgrywają środki zapobiegawcze, związane z higieną osobistą oraz dezynfekcją środków transportu.
Mycie szklarni — wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Mycie szklarni jest istotne nie tylko z punktu widzenia zwalczania patogenów. Dokładnie wyczyszczone, przejrzyste szkło wpuszcza więcej światła do szklarni, co ma ogromne znaczenie dla wzrostu uprawy. 
Profilaktyka chorób ziemniaka z Menno Florades
Gospodarstwa zajmujące się produkcją żywności, w tym również ziemniaka, są zobowiązane do przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa i higieny. GLOBAL G.A.P. opisuje w ogólnych warunkach audytu pomiary higieny dla zakładu produkcyjnego.