Pracuj bezpiecznie

Pracuj bezpiecznieKażdy pracodawca powinien zapewniać bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Identyfikacja ryzyka w gospodarstwie i wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności redukuje do minimum możliwość pojawienia się groźnych sytuacji oraz wypadków przy pracy. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Znaki ostrzegawcze

Dobre podstawowe oznakowanie ma wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pomyśl o znakach ostrzegawczych umieszczonych przy wyjściach ewakuacyjnych, znakach na niebezpiecznych towarach i znakach zakazu. Często zwraca się na to małą uwagę, a znaki ostrzegawcze umieszczone w firmie mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo. Dlatego ważne jest umieszczenie we właściwych miejscach znaków i naklejek - odpowiednio dużych i spełniających normy ISO 7010 z 2012 roku.

Ochrona układu oddechowego

Jeśli w miejscu pracy używa się niebezpiecznych substancji, takich jak chemiczne środki ochrony roślin, to konieczne jest stosowanie masek ochronnych. Chronią one usta i nos (półmaski), a w razie potrzeby również oczy (maski pełnotwarzowe). Wybór masek ochronnych powinien być przemyślany, by zapewnić optymalne bezpieczeństwo odpowiednim osobom w pracy.

Symbole zagrożeń/piktogramy CLP

Ważne jest, by osoby pracujące z materiałami niebezpiecznymi znały symbole zagrożeń (piktogramy CLP) występujące na etykietach produktów. Minimalizuje to możliwość nieprawidłowego użycia i wypadku. Można powiesić plakat z symbolami zagrożeń przy magazynie środków chemicznych. Warto też przeszkolić pracowników w zakresie możliwych zagrożeń. 

Bezpieczeństwo pożarowe

W szklarni występują różne materiały łatwopalne. Ważne w tym aspekcie jest przedsięwzięcie środków zapobiegawczych. W miejscu pracy muszą się znajdować gaśnice. Gaśnice należy dobrać do sytuacji, w której mają być użyte.

Konserwacja i kontrola jakości sprzętu

Praca z nieprawidłowo konserwowanym sprzętem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Regularne przeglądy sprzętu zapewniają bezpieczeństwo osobom pracującym na nim. Co więcej, zalecamy zlecenie przeglądów okresowych mechanikom z uprawnieniami.

Apteczka pierwszej pomocy

Wypadki mogą się zdarzyć nawet jeśli wdroży się wszelkie środki bezpieczeństwa. Dlatego na miejscu pracy powinna być zawsze dostępna w pełni wyposażona apteczka pierwszej pomocy, sprawdzana co roku pod kątem dat ważności i kompletności.


Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.Powiązane artykuły
- HACCP – co to jest?
- Znaki ostrzegawcze