Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 30 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa

Bank wiedzy - dezynfekcja i ochrona

Bank wiedzy Royal Brinkman składa się z siedmiu bloków tematycznych. Pod hasłem „dezynfekcja i ochrona” można znaleźć informacje na temat chorób, szkodników i chemicznej oraz biologicznej ochrony roślin, a także praktyczne wskazówki dotyczące stosowania różnych środków ochrony roślin.

Bank wiedzy - dezynfekcja i ochrona

Choroby i szkodniki

 Jaka to choroba?
Choroby często powodują problemy w uprawach i mogą powodować poważne szkody. Często powodują one gnicie i więdnięcie, które może ostatecznie doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Każda choroba wymaga specyficznej kontroli. Kliknij i przeczytaj więcej o obrazie uszkodzeń i kontroli chorób.
» Więcej

 Jak wykrywać, monitorować i wyłapywać szkodniki?
Znaczenie wykrywania i identyfikacji szkodników na czas nie może być niedoceniane. Im wcześniej wykryje się i zidentyfikuje szkodnika, tym szybciej rozpocznie się proces jego wyłapywania.
» Więcej

Uszkodzenia saszetek i kartoników z biologią spowodowane przez gryzonie

Jesienią i zimą obserwuje się liczne przypadki szkód spowodowanych przez gryzonie. By zapobiec nadgryzaniu przez gryzonie opakowań, ważne jest rozpoczęcie na czas monitorowania obecności tych szkodników, a jeżeli okaże się, że znajdują się one w szklarni - jak najszybsze rozpoczęcie ich zwalczania.
» Więcej

Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?

Choroby, bakterie i chwasty mogą stawać się niewrażliwe na środki ochrony roślin. Mogą one neutralizować działanie poszczególnych preparatów, na skutek czego będą one nieskuteczne. Mówimy wówczas o odporności.
» Więcej

Grupy odporności środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin dzielą się na różne grupy odporności. Grupa odporności to grupa środków o podobnym działaniu. Obejmuje zarówno środki chemiczne, jak i inne (np. naturalnych wrogów szkodników).
» Więcej

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin

Czym jest karta charakterystyki?
Karta charakterystyki (właściwie: karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Oprócz tego pracodawcy mogą używać kart charakterystyki do przygotowywania instrukcji roboczych dla pracowników.
» Więcej

Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin
Aby móc w sposób bezpieczny wykonywać pracę ze środkami ochrony roślin, należy dobrze wiedzieć, co jest stosowane oraz jakie są możliwe zagrożenia. Środki ochrony roślin mogą bowiem powodować poważne szkody zdrowotne. Dlatego też przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących ich używania.
» Więcej

Gdzie można znaleźć informacje na temat stosowania środków ochrony roślin?
Środki ochrony roślin mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla zdrowia Twojego, pracowników i innych osób odwiedzających zakład. Dlatego ważne jest, by osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie pracowały ze środkami ochrony w sposób bezpieczny. Posiadanie wiedzy zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków.
» Więcej

Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?
Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą. Ma to znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego jego używania. Na etykiecie znajdują się informacje na temat rodzaju środka, stosowania go w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny oraz instrukcja użycia.
» Więcej

Jak udzielać informacji na temat stosowania środków ochrony roślin?
Środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla zdrowia. Ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa szklarniowego uzyskali informacje na temat sposobu ich stosowania. Dzięki temu będą oni wiedzieć, jak bezpiecznie obchodzić się z tego rodzaju preparatami, co pozwoli ograniczyć ryzyko wypadków.
» Więcej

Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas pracy ze środkami ochrony roślin?
Gdy pracujemy ze środkami ochrony roślin, ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Brak należytej ochrony może spowodować zagrożenia dla zdrowia, na przykład na skutek kontaktu skóry z danym środkiem lub jego wdychania.
» Więcej

Jak wybrać właściwą maskę i filtr?
Podczas wykonywania oprysków przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin lub też inne czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z mgłą lub pyłem, kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwej maski i odpowiednich filtrów. Ich prawidłowe stosowanie chroni przed zagrożeniami dla zdrowia.
» Więcej

Jak przygotować ciecz roboczą do oprysków?
Przygotowywanie cieczy do oprysków i napełniania zbiornika, to czynności niosące ze sobą duże ryzyko, gdyż mamy wówczas do czynienia ze stężoną substancją. Dlatego też ważne jest, by przygotowanie cieczy i napełnianie zbiornika odbywało się w bezpieczny sposób.
» Więcej

Chemiczna ochrona roślin

Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin
Chemiczne środki ochrony roślin stosowane są w przypadku ochrony integrowanej celem korygowania nieprawidłowości. Różne środki służą do zwalczania poszczególnych chorób i szkodników. Wiele z nich można stosować w połączeniu z ochroną biologiczną. Zawsze należy zasięgać informacji u specjalisty od ochrony roślin
» Więcej

Substancje pomocnicze w chemicznej ochronie roślin
Substancje pomocnicze zwiększają efektywność chemicznej ochrony roślin. Znajdują się one w składzie środków ochrony roślin lub też są dostępne jako produkty, które można później dodać do roztworu do oprysków. Dodanie substancji pomocniczej do roztworu może zwiększyć skuteczność środka ochrony roślin.
» Więcej

Jaka jest różnica między środkami ochrony roślin a preparatami biobójczymi?
Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze stosuje się, by zwalczać niepożądane organizmy - a więc choroby i szkodniki. A mimo tego nie są one produktami dokładnie tego samego rodzaju: istnieją różnice dotyczące ich działania i stosowania. Czym zatem dokładnie różnią się te dwie grupy produktów?
» Więcej

Jak czyścić opryskiwacz?
Po przeprowadzeniu oprysków ważne jest, by użyty opryskiwacz został dokładnie wyczyszczony, by był gotowy do kolejnego użycia. W przeciwnym razie występuje ryzyko, że środki ochrony roślin trafią ostatecznie do miejsc, w których nie powinno ich być, co może spowodować szkody w uprawach.
» Więcej

Jak przewozić środki ochrony roślin?
Przewożenie chemicznych środków ochrony roślin regulują odpowiednie przepisy ze uwagi na zawartość substancji niebezpiecznych. Podczas odbioru środków ochrony roślin oraz innych produkty niebezpieczne np. ze sklepu, może być konieczne będzie spełnienie określonych obowiązków przewozowych.
» Więcej

Środki ochrony roślin przed zimą
W ramach inwentaryzacji przed zimą sprawdź także szafkę na środki ochrony roślin. Zadbaj o to, by - jak już wyżej wspomniano - ustawić ją w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Niektóre środki mogą krystalizować się w niskich temperaturach.
» Więcej

Biologiczna ochrona roślin

 Naturalni wrogowie szkodników upraw
Przegląd pożytecznych owadów stosowanych do ochrony przed szkodnikami w uprawach szklarniowych.
» Więcej

Owady pożyteczne wg gatunku szkodnika
Przegląd pożytecznych owadów stosowanych do ochrony w uprawach szklarniowych - wg gatunku szkodnika.
» Więcej

 Czym jest ochrona biologiczna?
Aktualne przepisy w Polsce i całej Unii Europejskiej wymagają od ogrodników stosowania integrowanej ochrony roślin, która wykorzystuje wszystkie dostępne metody ochrony uprawy, a w szczególności metody niechemiczne.
» Wiecej

Czym jest integrowana ochrona roślin?
Konsumenci coraz bardziej interesują się produktami uprawianymi w ekologiczny sposób. Temu trendowi odpowiada stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, w przypadku których ryzyko jest niewielkie lub też nie występuje wcale. Jednak czasem wyłącznie taki sposób działania nie jest wystarczający.
» Więcej

Jak używać feromonów?
Istnieją różne rodzaje feromonów, a każdy z nich ma inne działanie: jeden stanowi przynętę, inny działa odpychająco. Wydzielane są w sposób nieświadomy, a reakcje na takie „komunikaty” następują w sposób automatyczny.
» Więcej

Jakie są skutki uboczne stosowania chemicznych środków ochrony roślin?
Czasem użycie chemicznego środka ochrony roślin jest konieczne do skorygowania nieprawidłowości. Plantatorzy wybierają zintegrowaną ochronę – połączenie biologicznej i chemicznej. Nie każdy środek chemiczny można łączyć z naturalnym wrogiem szkodników, z uwagi na skutki uboczne.
» Więcej

Jak przygotować roztwór zawierający nicienie pożyteczne?

Do aplikacji nicieni nadaje się praktycznie każde urządzenie ogrodnicze, od konewki po opryskiwacz. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nicienie są organizmami żywymi i nie powinno się ich narażać na uszkodzenie mechaniczne (zbyt małe oczka filtra, zbyt duże ciśnienie).
» Więcej

Wskazówki dotyczące stosowania naturalnych wrogów szkodników

Biologiczna ochrona roślin koncentruje się na zwalczaniu szkodników roślin przy pomocy ich naturalnych wrogów. Stosowanie biologicznej ochrony roślin ma wiele zalet, w porównaniu z wykorzystywaniem chemicznych środków ochrony roślin.
» Więcej

Jak zwiększyć odporność roślin?
Podnoszenie odporności roślin to ważny temat w uprawach szklarniowych. W przyszłości nadal ograniczane będzie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin przy konieczności zwalczania czynników stresowych. Plantatorzy są zmuszeni do stosowania innych środków, by zapobiegać chorobom i szkodnikom.
» Więcej

W jaki sposób zadbać o optymalne funkcjonowanie naturalnych wrogów szkodników?
Plantatorzy coraz częściej wykorzystują naturalnych wrogów do walki ze szkodnikami w uprawach. Używa się owadów pożytecznych do obrony przed szkodliwymi. Jak zadbać o optymalne funkcjonowanie naturalnych wrogów wśród roślin? W tym artykule nasz specjalista przedstawia wskazówki na ten temat.
» Więcej

Jak korzystać z protokołów kontroli jakości środków biologicznych?
Jakość środków biologicznych ma znaczenie dla skutecznego zwalczania chorób i szkodników, a w przypadku trzmieli dla efektywnego zapylania. Jakość tę sprawdzają już przed wysyłką pracownicy zespołu kontroli jakości, lecz otrzymując tego rodzaju preparaty, możemy zdecydować się na samodzielnie skontrolowanie ich jeszcze raz.

Przepisy ustawowe i wykonawcze

Jakie są normy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin?
Jeżeli w przedsiębiorstwie stosuje się chemiczne środki ochrony roślin, na roślinach mogą znajdować się ich pozostałości. Duża ilość takich pozostałości może w przypadku warzyw i owoców prowadzić do zagrożeń dla zdrowia konsumentów. Dla produktów spożywczych opracowano ustawowe normy pozostałości.
» Więcej

Okresy karencji dla środków ochrony roślin

Okres karencji środków ochrony roślin to minimalny dopuszczalny czas pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka a zbiorami. Można go znaleźć na zgodnych z prawem zasadach stosowania środka na etykiecie środka ochrony roślin i podawany jest on zazwyczaj w dniach.
» Więcej

Czas oczekiwania po zastosowaniu środka ochrony roślin

Ważne jest, by każda osoba pracująca w przedsiębiorstwie znała czas oczekiwania dla danego środka. Rozprowadzony środek ochrony roślin potrzebuje bowiem określonego czasu, by opaść i zostać wchłonięty przez rośliny, a przedwczesne wejście do szklarni mogłoby wywołać dolegliwości zdrowotne.
» Więcej


Co trzeba wiedzieć, by móc stosować środki ochrony roślin?

Aby móc pracować ze środkami ochrony roślin, należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenia są przeprowadzane po to, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom spowodowanym niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin.
» Więcej


Czym jest karta charakterystyki?
Karta charakterystyki to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
» Więcej

Trzmiele

 Efektywne zapylanie - trzmiele
Zapylanie to podstawowa kwestia dla dobrych plonów: bez niego, większość upraw nie rozwija się w ogóle lub nie rozwija się optymalnie. Obecnie w szklarniach wykorzystuje się w tym celu trzmiele.
» Więcej

 Wskazówki dotyczące stosowania trzmieli
Trzmiele zapewniają skuteczne zapylanie roślin. Należy jednak pamiętać, że mamy do czynienia z istotami żywymi. Wymaga to innego sposobu pracy. Dlatego też przedstawiamy wskazówki dotyczące stosowania trzmieli. Zawsze czytaj instrukcje stosowania i ściśle przestrzegaj zasad dotyczących użytkowania.
» Wiecej

 Umieszczanie trzmieli w szklarni
Ul jest bazą, z której trzmiele wylatują do upraw. Dla uzyskania optymalnych efektów zapylania, ważne jest właściwe usytuowanie uli.
» Więcej

 Jak chronić trzmiele przed ciepłem w lecie?
Na skutek silnego nasłonecznienia rośnie temperatura w szklarni. Może dojść do przegrzewania się trzmieli. Ma to negatywny wpływ na zapylanie, a w najgorszym przypadku może spowodować śmierć trzmieli. Dlatego też wiosną i latem należy pamiętać o kilku kwestiach, by zapobiec problemom z zapylaniem.
» Wiecej

 Jak dbać o trzmiele jesienią i zimą?
W uprawach doświetlanych jesienią i zimą wykorzystuje się sztuczne światło. Ma to wpływ na trzmiele. Owady te nie są w stanie właściwie nawigować, (sztuczne światło nie zawiera promieni UV), przez co nie potrafią wrócić do ula i umierają. Należy o tym pamiętać i zapobiegać  wymieraniu trzmieli.
» Wiecej

 Trzmiele do upraw polowych
Stosowanie trzmieli w terenie otwartym umożliwia optymalne zapylanie w niższych temperaturach oraz innych, niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
» Więcej

 Jak postępować w przypadku użądlenia przez trzmiela?
Trzmiele rzadko żądlą, nie da się jednak całkowicie uniknąć użądlenia przez te owady. W większości przypadków skutkiem jest wyłącznie dotkliwy ból, lecz czasem może dojść do reakcji alergicznej. Dlatego też ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób należy postępować w razie użądlenia przez trzmiela.
» Wiecej

 Jak karmić trzmiele?
Trzmiele żywią się pyłkiem kwiatowym. Większość potrzebnego im pyłku pobierają z kwiatów roślin, lecz czasem nie jest to wystarczające. Niedobór pyłku ma negatywny wpływ na owady, a więc także na efekt zapylania. Dlatego też w razie braków pyłku w roślinach należy dokarmiać trzmiele. 
» Wiecej

Higiena uprawy

 Higiena uprawy
Higiena odgrywa bardzo ważną rolę w każdym systemie uprawy. Konieczna jest dezynfekcja pomieszczeń, maszyn, posadzek i wszelkiego rodzaju sprzętu używanego w gospodarstwie.
» Więcej

 Ustalanie planu higieny
Higiena w przedsiębiorstwie opiera się na zapobieganiu występowania tych chorób i drobnoustrojów w uprawie. Aby zachować wysoki stopień higieny w uprawie, warto opracować plan higieny.
» Więcej

 Tworzenie protokołu higieny dla odwiedzających
Stosowanie protokołu higieny dla osób odwiedzających jest istotne w związku z zapobieganiem problemom wywoływanym przez bakterie, grzyby i wirusy. Protokół higieny stanowi część ogólnego planu higieny w przedsiębiorstwie. Stworzyliśmy listę zasad stanowiących podstawę dla protokołu higieny.
» Wiecej

▲ Jak przeprowadzać skanowanie dezynfekcyjne?
Właściwa higiena w zakładzie produkcyjnym ma na celu ochronę upraw przed chorobami roślin i czynnikami chorobotwórczymi. Aby zweryfikować poziom higieny w przedsiębiorstwie, można przeprowadzić skanowanie dezynfekcyjne, ukierunkowane na cztery podstawowe obszary ryzyka.
» Więcej

 Środki higieniczne przy wejściu do szklarni
Mycie i dezynfekcja to różne rzeczy, których nie można rozpatrywać osobno. Uważa się, że dezynfekowanie dłoni wystarczy, by były one wolne od bakterii i w ten sposób zapobiegnie się zakażeniu roślin, jednak to nieprawda. Środki zapewniające higienę muszą sięgać dużo dalej niż tylko odkażanie rąk.
» Więcej

Jak w higieniczny sposób rozpocząć nową uprawę?
Rozpoczynanie nowej uprawy w czysty i higieniczny sposób jest bardzo istotne. Gdy szklarnia jest czysta i trafia do niej młody materiał uprawowy, ważne, by wraz z nim, poprzez ludzi, maszyny i narzędzia, nie trafiły też choroby bądź szkodniki. Podstawowe znaczenie ma dezynfekcja stóp, dłoni i kół.
» Więcej

Mycie

 Jak usuwać zabrudzenia?
Ilość i rodzaj zanieczyszczeń w ogrodnictwie bardzo się różni od tego co spotykamy w innych sektorach. Zanieczyszczenia obejmujące resztki roślin, sok roślinny, glebę, pył i inne zabrudzenia pochodzenia organicznego, silnie przylegające do różnych powierzchni.
» Więcej

 Mycie czy dezynfekcja?
Mycie i dezynfekcja mają fundamentalne znaczenie dla higienicznego prowadzenia uprawy. To jedyna droga zapobiegania występowania chorób, bakterii, szkodników i infekcji roślin. Dlatego mycie i dezynfekcja to konieczność dla zachowania jakości upraw i produkcji.
» Więcej

▲ Jak stosować preparat do mycia wnętrza szklarni?
Światło to ma ogromne znaczenie dla wzrostu uprawy. Dlatego też należy regularnie czyścić szkło w szklarni - zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, usuwając w ten sposób ze szkła zabrudzenia: rdzę, naloty, kamień, kurz oraz innego rodzaju osady. W tym celu stosuje się preparat do czyszczenia szkła.
» Wiecej

 Czym jest protokół mycia rąk?
Choroby i szkodniki mogą być przenoszone na rękach, powodując następnie (duże) szkody w uprawach. Ważne jest przestrzeganie właściwej higieny, która obejmuje  m.in. mycie rąk. Trzeba robić to w prawidłowy sposób, aby naprawdę usunąć z nich wszystkie bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy.
» Wiecej

Dezynfekcja

 Dezynfekcja rąk w szklarni
Konsekwencje wystąpienia chorób roślin dla przedsiębiorstwa ogrodniczego mogą być olbrzymie. W tym kontekście, coraz bardziej docenia się znaczenie właściwego mycia i dezynfekcji. Szczególnie ważna jest dezynfekcja rąk.
» Więcej

 Zalety dezynfekcji pianą
Stosowanie pianowania pozwala na kontrolę i wydłużenie czasu działania substancji aktywnej preparatu na dezynfekowaną powierzchnię.
» Więcej

 Skuteczne zwalczanie wirusów
Preparaty do dezynfekcji potrzebują odpowiedniego czasu kontaktu z patogenami, aby były skuteczne. Niektóre potrzebują dłuższego czasu, inne krótszego. Zwłaszcza w przypadku wirusów czas działania substancji aktywnej ma kluczowe znaczenie.
» Więcej

Jak przeprowadzać skanowanie dezynfekcyjne?
Właściwa higiena w zakładzie produkcyjnym ma na celu ochronę upraw przed chorobami roślin i czynnikami chorobotwórczymi. Aby zweryfikować poziom higieny w przedsiębiorstwie, można przeprowadzić skanowanie dezynfekcyjne, ukierunkowane na cztery podstawowe obszary ryzyka.
» Wiecej

Jak kupować i stosować maty dezynfekcyjne?

Maty dezynfekcyjne chronią przed dostawaniem się do zakładu szkodliwych mikroorganizmów i dlatego są ważnym elementem dbałości o higienę w przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć jak najlepszy rezultat, ważne jest uwzględnienie kilku kwestii. Należy to zrobić już w momencie zakupu! W tym artykule opisujemy 11 najczęściej popełnianych błędów dotyczących kupowania i użytkowania mat dezynfekcyjnych, abyście mogli ich uniknąć.
» Więcej

Jak utrzymać maty dezynfekcyjne w czystości?
Maty dezynfekcyjne spełniają swoją funkcję tylko wtedy, gdy są odpowiednio konserwowane. Konieczne jest ich regularne czyszczenie, w przeciwnym razie nie będą skutecznie dezynfekowały kół pojazdów oraz obuwia pracowników.
» Więcej

Jak czyścić instalację nawadniającą?
Dobra jakość wody do nawadniania ma ogromne znaczenie dla uprawy. Zanieczyszczona woda ma negatywny wpływ na wzrost roślin. Dlatego ważne jest, aby monitorować i kontrolować jakość wody tak dobrze jak to możliwe. Jednym z elementów tego procesu jest czyszczenie systemu nawadniającego. Z czasem w instalacji powstaje biofilm, który może prowadzić do zatykania przewodów i kroplowników. Powoduje to, że woda zawiera mniej tlenu. W poniższym artykule nasz specjalista wyjaśni, jak łatwo wyczyścić system nawadniający.
» Więcej

Regulatory wzrostu i ukorzeniacze

Gibereliny – indukcja wzrostu wydłużeniowego
Gibereliny kojarzone są przede wszystkim ze wzrostem wydłużeniowym roślin. Gibereliny działają jednak na wiele innych procesów, np. przerwanie okresu spoczynkowego nasion i rozpoczęcie kiełkowania, pobudzanie komórek do wzrostu; w sadownictwie gibereliny (mieszanina GA4 + GA7) powodują poprawę związywania owoców oraz zmniejszenie ilości ordzawień. W kwiaciarstwie często niedocenianym faktem jest to, że Giberelina GA3 bierze udział w indukcji kwitnienia i przyspiesza wzrost kwiatów. » Więcej

Auksyny – pobudzanie rozwoju korzeni
Auksyny są hormonami pobudzającymi wzrost roślin. Są one produkowane w wierzchołkowych częściach roślin i transportowane do najniżej położonych komórek. Działanie auksyn w roślinach jest bardzo szerokie, najważniejszy jednak, jest ich wpływ na syntezę korzeni roślinnych, co wykorzystujemy w ukorzenianiu sadzonek. » Więcej

Cytokininy – zwiększenie ilości pędów
Działanie Configure na storczykiCytokininy są hormonem roślinnym pobudzającym rośliny do wzrostu. Powodują one zwiększenie ilości podziałów komórkowych, czego efektem jest różnicowanie się nowych pędów, w tym kwiatowych. Zastosowanie odpowiedniego preparatu może skutkować wytworzeniem większej ilości kwiatów, nawet w odmianach, które charakteryzują się mniejszą ich ilością. Takie działanie cytokinin jest wykorzystywane powszechnie w produkcji Phalaenopsis, czy Kalanchoe. » Więcej
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Do not delete this link