Sklep    Produkty wyróżnione   Higiena uprawy

Higiena uprawy

Higiena odgrywa bardzo ważną rolę w każdym systemie uprawy. Konieczna jest dezynfekcja pomieszczeń, maszyn, posadzek i wszelkiego rodzaju sprzętu używanego w gospodarstwie. Ważne jest również utrzymywanie higieny na bieżąco oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.


Dezynfekcja pomieszczeń

Dokładna dezynfekcja może być przeprowadzona tylko przez działanie preparatu na mikroorganizmy stanowiące zagrożenie. Im dłużej dezynfekowana powierzchnia zostanie mokra, tym lepiej zostaną zwalczone patogeny. Dłuższy czas jest szczególnie potrzebny do inaktywacji form przetrwalnikowych grzybów i wirusów. Zarodniki przetrwalnikowe są bardzo trudne do unieszkodliwienia. Mogą przez dziesiątki lat przebywać w stanie spoczynku, następnie uaktywnić się w korzystnych warunkach i wytworzyć ognisko chorobowe.
Menno Florades jest jedynym środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Europie do zwalczania bakterii, grzybów (łącznie z formami przetrwalnikowymi), wirusów i wiroidów.
Składnik aktywny, kwas benzoesowy, jest włączony do Annexu i Dyrektywy Europejskiej 91/414/EEC. Poza przydatnością i skutecznością, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny.
Stabilność samego preparatu Menno Florades, jak i roztworu, jest jedną z jego ważniejszych cech charakterystycznych. Kwas benzoesowy - w przeciwieństwie do wielu innych preparatów do dezynfekcji - jest bardzo stabilny, co zapewnia jego długie działanie. Dzięki temu Menno Florades jest bardzo skuteczny w zwalczaniu form przetrwalnikowych, co zostało potwierdzone w wielu projektach badawczych. W przypadku stosowania wyższego stężenia skraca się czas zwalczania patogenów.
Większość patogenów zostaje zlikwidowana przy stężeniu 3% w ciągu ok. 1 godziny. Niektóre grzyby są niszczone w ciągu kilku minut, a inne (bardziej odporne) wymagają dłuższego czasu oddziaływania. Dezynfekcja nie jest procesem selektywnym, jej celem jest zawsze wyeliminowanie wszystkich czynników chorobotwórczych. Dlatego też zalecane jest stosowanie możliwie długiego czasu działania Menno Florades.

Pomiar skuteczności
Skuteczność preparatu jest łatwa do sprawdzenia przez pomiar wartości pH roztworu. Roztwór jest aktywny przy pH wynoszącym 3,0-4,5. Pomiar można wykonać przy pomocy papierków lakmusowych lub pH-metru.

    

Bieżące utrzymanie higieny

Podczas cyklu uprawowego niezbędne jest zapobieganie wnoszeniu i przenoszeniu patogenów w obrębie szklarni. Przy wejściach warto umieścić maty do dezynfekcji obuwia i kół pojazdów, które powinny być stale nasączone preparatem dezynfekującym (Flexxomaty). Maty mogą być napełniane ręcznie lub automatycznie. Dostępne są rożne rozmiary mat, od 90 x 90 cm do 300 x 221 cm. Możliwe jest też wykonanie niestandardowych rozmiarów na życzenie klienta.
Warto zwrócić również uwagę na higienę podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Duże zagrożenie rozprzestrzenienia patogenów ma miejsce podczas cięcia roślin - dezynfekcja noży i sekatorów może być trudna do wykonania. Sekatory ARS, wyposażone w dozownik środka dezynfekującego, umożliwiają zdezynfekowanie ostrza po każdym cięciu. Rozwiązaniem problemu może być też uchwyt do noża, który ułatwia odcinanie liści, równocześnie pozostawiając gładkie miejsce cięcia, bez postrzępionych brzegów. Taka rana szybciej się goi, co ogranicza możliwość wnikania patogenów (np. szarej pleśni). Nóż może być łatwo i szybko wyciągnięty z uchwytu.
Dodatkową ochronę przed wnikaniem patogenów można uzyskać smarując rany pastą Patomagent. Glinka wchodząca w skład pasty zastyga na powierzchni rany i zapobiega wnikaniu patogenów, głównie szarej pleśni i wirusów.

 

     

Do utrzymania higieny rąk warto stosować preparaty do mycia "na mokro" (Menno H) - a w przypadku braku dostępu do wody - "na sucho" (Enno Rapid).