Farba Hermopal biała 20l

Kod towaru370007141
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Farba Hermopal do malowania rur grzewczych - zwiększenie wydajności cieplnej

Zalety produktu:
» łatwa i bezpieczna w użyciu
» wysoki stopień pokrycia
» szybko wysycha i twardnieje
» chroni przed rdzą
» lepsza wydajność cieplna
» do nowych i starych rur oraz do elementów konstrukcji
» odporna na wilgoć i wysokie temperatury
» bezpieczna dla roślin
» wieloletnia ochrona rur grzewczych i elementów konstrukcji przed korozją i utlenianiem
» lepsza wydajność cieplna rur
» wyższy stopień odbicia światła

Ochrona rur grzewczych i konstrukcji szklarni
Farba do malowania rur grzewczych i konstrukcji szklarni będąca kombinacją farby gruntującej i pokrywającej, idealna do stosowania w ogrodnictwie. Łatwa i bezpieczna w użyciu. Szybko wysycha i twardnieje, dając powłokę zapobiegającą powstawaniu rdzy i idealnie odpromieniowującą ciepło. Hermopal nie izoluje termicznie, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach na rury grzewcze w szklarniach. Po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla roślin. Nadaje się do malowania rur grzewczych zarówno nowych jak i starych, a także innych elementów metalowych.

Przykład 
wydajność cieplna przy temperaturze wody 78⁰C:
» rura galwanizowana – 6,2 W/m2
» rura stalowa, czarna – 27,3 W/m2
» rura pomalowana Hermopalem – 35,4 W/m2 !!!

Zarówno do nowych jak i starych rur
Hermopal nadaje się zarówno do nowych rur jak i do utrzymania starych. Stanowi kombinację farby gruntującej i pokrywającej, stanowiącej skuteczną ochronę przed rdzą. Jest produktem wysokiej jakości, zapewniającym wieloletnią ochronę.

Sposób użycia
Optymalna temperatura rur w momencie malowania to  35-40°C. Przed użyciem dobrze wymieszać.  Nakładać farbę pędzlem, rolką, lub rękawicą do malowania. Malować na suchą, odtłuszczoną i pozbawioną rdzy powierzchnię. Rury grzejne malować specjalna rolką lub rękawicą do malowania.
Stosując wewnątrz, podczas malowania i w czasie wysychania, dobrze wietrzyć obiekty. W szklarniach, po malowaniu doprowadzić rury do temp 80°C na minimum 24 godziny.

Bezpieczeństwo uprawy
Hermopal jest produkowany z najwyższą starannością.  Można go bezpiecznie stosować w szklarniach co zostało potwierdzone w badaniach na uniwersytecie rolniczym w Wageningen /NL/.

Uwaga
Zawiera: węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związków aromatycznych (2-25%)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny system nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Powyższe dane i zalecenia są starannie opracowane wg naszej najlepszej wiedzy. Nie możemy jednak być odpowiedzialni za wszelkie metody i rezultaty zastosowania, oraz za ewentualne szkody bezpośrednie i pośrednio wywołane stosowaniem tego produktu. Zaleca się użytkownikowi wykonanie na własne ryzyko i odpowiedzialność stosownych prób i testów.

Farba Hermopal biała 20l

Kod towaru370007141
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Farba Hermopal do malowania rur grzewczych - zwiększenie wydajności cieplnej

Zalety produktu:
» łatwa i bezpieczna w użyciu
» wysoki stopień pokrycia
» szybko wysycha i twardnieje
» chroni przed rdzą
» lepsza wydajność cieplna
» do nowych i starych rur oraz do elementów konstrukcji
» odporna na wilgoć i wysokie temperatury
» bezpieczna dla roślin
» wieloletnia ochrona rur grzewczych i elementów konstrukcji przed korozją i utlenianiem
» lepsza wydajność cieplna rur
» wyższy stopień odbicia światła

Ochrona rur grzewczych i konstrukcji szklarni
Farba do malowania rur grzewczych i konstrukcji szklarni będąca kombinacją farby gruntującej i pokrywającej, idealna do stosowania w ogrodnictwie. Łatwa i bezpieczna w użyciu. Szybko wysycha i twardnieje, dając powłokę zapobiegającą powstawaniu rdzy i idealnie odpromieniowującą ciepło. Hermopal nie izoluje termicznie, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach na rury grzewcze w szklarniach. Po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla roślin. Nadaje się do malowania rur grzewczych zarówno nowych jak i starych, a także innych elementów metalowych.

Przykład 
wydajność cieplna przy temperaturze wody 78⁰C:
» rura galwanizowana – 6,2 W/m2
» rura stalowa, czarna – 27,3 W/m2
» rura pomalowana Hermopalem – 35,4 W/m2 !!!

Zarówno do nowych jak i starych rur
Hermopal nadaje się zarówno do nowych rur jak i do utrzymania starych. Stanowi kombinację farby gruntującej i pokrywającej, stanowiącej skuteczną ochronę przed rdzą. Jest produktem wysokiej jakości, zapewniającym wieloletnią ochronę.

Sposób użycia
Optymalna temperatura rur w momencie malowania to  35-40°C. Przed użyciem dobrze wymieszać.  Nakładać farbę pędzlem, rolką, lub rękawicą do malowania. Malować na suchą, odtłuszczoną i pozbawioną rdzy powierzchnię. Rury grzejne malować specjalna rolką lub rękawicą do malowania.
Stosując wewnątrz, podczas malowania i w czasie wysychania, dobrze wietrzyć obiekty. W szklarniach, po malowaniu doprowadzić rury do temp 80°C na minimum 24 godziny.

Bezpieczeństwo uprawy
Hermopal jest produkowany z najwyższą starannością.  Można go bezpiecznie stosować w szklarniach co zostało potwierdzone w badaniach na uniwersytecie rolniczym w Wageningen /NL/.

Uwaga
Zawiera: węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związków aromatycznych (2-25%)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny system nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Powyższe dane i zalecenia są starannie opracowane wg naszej najlepszej wiedzy. Nie możemy jednak być odpowiedzialni za wszelkie metody i rezultaty zastosowania, oraz za ewentualne szkody bezpośrednie i pośrednio wywołane stosowaniem tego produktu. Zaleca się użytkownikowi wykonanie na własne ryzyko i odpowiedzialność stosownych prób i testów.Inspiracje z Banku wiedzy
rury grzewcze w szklarni
Wskazówki dotyczące malowania rur grzewczych w szklarni
Na skutek wahań temperatury, wysokiej wilgotności, rdzy oraz zużycia powodowanego przez wózki rynnowe warstwa farby na rurach grzewczych ulega uszkodzeniu. Dowiedz się jak ją odświeżyć.   
ogrzewanie szklarni
Nowoczesne ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych
Ogrzewanie szklarni lub tunelu foliowego to jeden z najistotniejszych i najbardziej kosztochłonnych obszarów działalności każdego gospodarstwa ogrodniczego.
Najnowsze artykuły