Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Farba hermopal biała 20ltr

Do not delete this link

Farba hermopal biała 20ltr

Kod towaru: 370007141

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

puszka
puszka = 20 litr
paleta = 22 puszka
paleta = 440 litr
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Farba Hermopal do malowania rur grzewczych - zwiększenie wydajności cieplnej

Zalety produktu:
» łatwa i bezpieczna w użyciu
» wysoki stopień pokrycia
» szybko wysycha i twardnieje
» chroni przed rdzą
» lepsza wydajność cieplna
» do nowych i starych rur oraz do elementów konstrukcji
» odporna na wilgoć i wysokie temperatury
» bezpieczna dla roślin
» wieloletnia ochrona rur grzewczych i elementów konstrukcji przed korozją i utlenianiem
» lepsza wydajność cieplna rur
» wyższy stopień odbicia światła

Ochrona rur grzewczych i konstrukcji szklarni
Farba do malowania rur grzewczych i konstrukcji szklarni będąca kombinacją farby gruntującej i pokrywającej, idealna do stosowania w ogrodnictwie. Łatwa i bezpieczna w użyciu. Szybko wysycha i twardnieje, dając powłokę zapobiegającą powstawaniu rdzy i idealnie odpromieniowującą ciepło. Hermopal nie izoluje termicznie, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach na rury grzewcze w szklarniach. Po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla roślin. Nadaje się do malowania rur grzewczych zarówno nowych jak i starych, a także innych elementów metalowych.

Przykład 
wydajność cieplna przy temperaturze wody 78⁰C:
» rura galwanizowana – 6,2 W/m2
» rura stalowa, czarna – 27,3 W/m2
» rura pomalowana Hermopalem – 35,4 W/m2 !!!

Zarówno do nowych jak i starych rur
Hermopal nadaje się zarówno do nowych rur jak i do utrzymania starych. Stanowi kombinację farby gruntującej i pokrywającej, stanowiącej skuteczną ochronę przed rdzą. Jest produktem wysokiej jakości, zapewniającym wieloletnią ochronę.

Sposób użycia
Optymalna temperatura rur w momencie malowania to  35-40°C. Przed użyciem dobrze wymieszać.  Nakładać farbę pędzlem, rolką, lub rękawicą do malowania. Malować na suchą, odtłuszczoną i pozbawioną rdzy powierzchnię. Rury grzejne malować specjalna rolką lub rękawicą do malowania.
Stosując wewnątrz, podczas malowania i w czasie wysychania, dobrze wietrzyć obiekty. W szklarniach, po malowaniu doprowadzić rury do temp 80°C na minimum 24 godziny.

Bezpieczeństwo uprawy
Hermopal jest produkowany z najwyższą starannością.  Można go bezpiecznie stosować w szklarniach co zostało potwierdzone w badaniach na uniwersytecie rolniczym w Wageningen /NL/.

Uwaga
Zawiera: węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związków aromatycznych (2-25%)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny system nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Powyższe dane i zalecenia są starannie opracowane wg naszej najlepszej wiedzy. Nie możemy jednak być odpowiedzialni za wszelkie metody i rezultaty zastosowania, oraz za ewentualne szkody bezpośrednie i pośrednio wywołane stosowaniem tego produktu. Zaleca się użytkownikowi wykonanie na własne ryzyko i odpowiedzialność stosownych prób i testów.

» Przeczytaj wskazówki dotyczące malowania rur
Do not delete this link